Izbornik

Studentski zbor

Lokacija

Ekonomski fakultet u Osijeku,
Trg Ljudevita gaja 7,
31000 Osijek, Hrvatska
(dvorišni ulaz između dvorane 1 i 3)

O Zboru

Studentski zbor je studentsko predstavničko tijelo koje štiti interese svih studenata Fakulteta, sudjeluje u odlučivanju u tijelima Fakulteta i predstavlja studente u sustavu visokog obrazovanja.

Studentski zbor:

  • predlaže Fakultetskom vijeću donošenje Statuta Studenskog zbora kao i njegove izmjene i dopune
  • bira studentske predstavnike u Fakultetsko vijeće, Stegovni sud za studente i druga tijela Fakulteta, te sudjeluje u radu i odlučivanju tih tijela
  • bira studentske predstavnike u odgovarajuća tijela koja osniva Fakultet sukladno statutu Ekonomskog fakulteta u Osijeku
  • donosi plan i program rada Studentskog zbora
  • imenuje studentskog pravobranitelja na način utvrđen ovim Statutom
  • brine o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente Fakulteta
  • predlaže Fakultetskom vijeću plan financiranja studentskih aktivnosti
  • potiče izvannastavne aktivnosti studenata Fakulteta
  • predlaže kandidate za izbor članova savjeta mladih i njihove zamjenike

Obavlja druge poslove od interesa za studente Fakulteta.

Studentski zbor ima 11 članova koje biraju studenti Fakulteta na neposrednim izborima. Mandat člana zbora i njegovog zamjenika traje u pravilu 2 godine, a novi mandat započinje novom akademskom godinom.

Studentski zbor Ekonomskog fakulteta u Osijeku funkcionira u skladu sa Statutom Studentskog zbora Ekonomskog fakulteta u Osijeku.