Izbornik

Studentski zbor

Lokacija

Ekonomski fakultet u Osijeku,
Trg Ljudevita gaja 7,
31000 Osijek, Hrvatska
(dvorišni ulaz između dvorane 1 i 3)

Korisno

KORISNI LINKOVI:

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

STUDENTSKI CENTAR U OSIJEKU

STUDENTSKI ZBOR SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

STATUT, PRAVILNICI I ODLUKE