Izbornik

Studentski zbor

Lokacija

Ekonomski fakultet u Osijeku,
Trg Ljudevita gaja 7,
31000 Osijek, Hrvatska
(dvorišni ulaz između dvorane 1 i 3)

Časopis Studentski list

Na donjem linku se nalazi prvi broj Studentskog lista, časopisa Studentskog zbora Ekonomskog fakulteta u Osijeku

Studentski list 1/2020