Izbornik

Studomat

Studomat je aplikacija za studente kao dio Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU) s pomoću koje studenti mogu prijavljivati ispite, imati uvid u svoje ocjene, vršiti upis na studij i druge radnje vezane uz studiranje na Fakultetu. Za pristup aplikaciji Studomat potrebno je imati korisničko ime i lozinku koju student dobiva prilikom prvog upisa na Fakultet.