Izbornik

CARNet Accounts

Kao punopravna članica CARNet mreže Ekonomski fakultet u Osijeku svojim studentima, nastavnicima i suradnicima omogućuje otvaranje korisničkih računa za elektroničku poštu, te elektroničkih identiteta u sustavu AAI@EduHr.

a) Kako i kada možete otvoriti e-mail račun i elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr (AAI@EduHr račun)?

Od 2004. godine svim redovitim studentima, a od 2009. godine također i svim izvanrednim studentima upisanima u 1.godinu Fakulteta, nakon upisa se prema evidenciji iz Referade otvaraju dvije vrste korisničkih računa:

 1. korisnički računi za e-poštu (tzv. e-mail računi) – za uporabu e-mail usluge na našem poslužitelju efos.hr, te 
 2. identiteti u sustavu AAI@EduHr  – identiteti koji omogućuju jedinstvenu autentikaciju i autorizaciju na više CARNet-ovih servisa, te uključenje u EduRoam, tj. korištenje istog računa prilikom boravka na drugim europskim sveučilištima.

Svoje račune studenti trebaju doći podići osobno kod administratora u Informatičku učionicu 6A prema dolje objavljenim terminima dežurstva.

Ostali studenti (studenti viših godina studija koji su upisali Fakultet poslije 2004. g., zatim studenti poslijediplomskih, doktorskih i drugih studija) kojima nije na prvoj godini otvoren račun, trebaju  ispuniti pojedinačni online zahtjev (pristupnicu) za otvaranje AAI@EduHr identiteta  i mail računa, ili papirnato, tako da dokument Pristupnica (67.62 kB) popune i predaju CARNet administratoru u Informatičkoj učionici 6A ili pošalju na e-mail adresu: efosldap@efos.hr  – VAŽNO: ako šaljete e-mail sa zamolbom za otvaranje računa, obavezno navedite ime, prezime, matični broj studenta, godinu studiranja, studij  i OIB.

Nakon što predate Pristupnicu ili zahtjev putem e-mail-a, bit će Vam u najkraćem mogućem roku otvoren AAI@EduHr identitet, te e-mail račun.

b) Kada i gdje možete podići e-mail račun i elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr (AAI@EduHr račun)?

Po otvorene račune treba doći OSOBNO uz predočenje indeksa ili drugog osobnog dokumenta, radi čuvanja privatnosti podataka o lozinci. Svaki korisnik će nakon otvaranja računa dobiti i potvrdu otvaranja s kratkim uputama.

Studenti upisani na Ekonomskom fakultetu u Osijeku za podizanje računa dužni su javiti se CARNet administratoru u Informatičkoj učionici 6A /II kat Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Gajev trg 7, 31000 Osijek.

Podjela CARNet računa u travnju  2013.g.  će se održavati u slijedećem terminu:

 • Utorkom: 11:00h – 12:00h
 • Četvrtkom: 14:00h – 15:00h

Studenti 1. godine ne trebaju pojedinačno otvarati CARNet račune, već će im svima biti otvoreno prema evidenciji iz referade. Biti će postavljena obavijest na webu stranice Fakulteta za termine podizanja CARNet računa za studente 1. godine.

Studenti upisani na našem dislociranom studiju u Varaždinu –  za otvaranje i podizanje svojih računa javiti se u  studentsku referadu Fakulteta na adresi Pavleka Miškine 43A, Varaždin, tel: 042/300-490 svakog radnog dana od 9:00 do 12:00h (više informacija na stranici Dislociranog studija Varaždin).

c) Što je korisnički račun za elektroničku poštu (e-mail račun) i zašto ga koristiti?

Korisnički račun za elektroničku poštu možete koristiti za slanje i primanje e-mail poruka putem Interneta. CARNet omogućava svim studentima, djelatnicima i suradnicima Fakulteta otvaranje korisničkog računa za elektroničku poštu na poslužitelju lociranom na Fakultetu (efos.hr).

Račun koji otvorite ovdje na Fakultetu postaje Vaš službeni račun, te Vas u komunikaciji na Internetu predstavlja kao pripadajućeg člana hrvatske akademske zajednice iza kojeg stoji ustanova Ekonomskog fakulteta, čime Vaša komunikacija na Internetu dobiva na težini. Otvaranjem ovog računa dobivate svoju e-mail adresu oblika: login@efos.hr te pripadajuću lozinku (password). 

d) Kako koristiti e-mail račun, tj. kako provjeriti svoju el. poštu na Fakultetu?

Koristite Webmail! Najjednostavnije (s bilo kojeg računala) je putem Web-a spojiti se na adresu:http://www.efos.hr/webmail, upisati login (samo prvi dio e-mail adrese) i password, te slijediti upute na ekranu za pisanje novih poruka i čitanje poruka, ili s pomoću nekog od Windows programa za mail: Outlook Express ili dr. (u takvim je programima potrebno u postavkama upisati podatke o svom e-mail računu: e-mail adresu, npr. pperic@efos.hr, na pitanje o posluľiteljima upisati ove podatke:

 • Incoming Mail server (POP3): oliver.efos.hr
 • SMTP server: oliver.efos.hr

Nakon gornjih postavki moguće je čitati i pisati poruke s pomoću nekog Windows programa za mail. 

e) Što je elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr?

CMU (CARNet Modemski Ulazi) je jednostavno najjeftiniji način pristupa Internetu s kućnih računala! CMU označava sustav pristupa Internetu za Hrvatsku akademsku zajednicu koji omogućava CARNet (Croatian Academic and Research Network) mreža. Pravo korištenja CMU sustava imaju studenti, djelatnici Fakulteta, te drugi suradnici i pridružene članice CARNet-a.
Ako od kuće želite pristupiti Internetu, kao student ili djelatnik Fakulteta imate pravo na korisnički račun za pristup Internetu (AAI@EduHr račun) i mogućnost pristupa od kuće na način da plaćate samo telefonske impulse za vrijeme trajanja Internet veze, i to po povlaštenoj CARNet-ovoj tarifi. Pristup se ostvaruje modemskim pozivom na tel. broj 076 76 76 76. CARNetovi modemski ulazi (CMU) prestaju s radom 1.1.2013.

Od 01.03.2006. svi korisnici nužno trebaju koristiti novi način logiranja prema novoj AAI@Edu.hr imeničkoj shemi na sljedeći način: 
Username: login@efos.hrPassword: upisati pripadajuću lozinku (password)

Pristup putem StuDom mreže – isti elektronički identitet moguće je koristiti i za spajanje na Internet putem StuDom mreže, tj. iz studentskih domova:

 • bežični pristup ili pristup kroz lokalnu mrežu (LAN) putem pristupnih točaka na ustanovama u Hrvatskoj uvrštenih u sustav eduroam.hr (wireless i wired AAI@EduHr pristupne točke u Hrvatskoj)
 • Mobile CARNet usluga
 • paneuropski romaing sustav (eduroam)
 • i pristup drugim resursima i servisima čiji je popis dostupan na stranici:http://www.aaiedu.hr/sastavnice/index.html 

f) Koja je cijena pristupa na Internet putem CARNet modemskih ulaza (CMU)?

Nema mjesečne pretplate:

 • od 7 do 19 sati: 3.00 kn/h + PDV
 • od 19 do 17 sati, nedjeljom i blagdanima: 1.50 kn/h + PDV
 • pristup s Fakulteta u bilo koje vrijeme: 0 kn/h

Više informacija o CMU sustavu (postupak spajanja putem modema, prava, kvote za najveće dozvoljeno mjesečno, odnosno dnevno trajanje veze za pojedine grupe korisnika, i druge informacije možete vidjeti na adresi: http://www.carnet.hr

VAŽNA OBAVIJEST: 

CARNetovi modemski ulazi (CMU) prestaju sa radom 1.1.2013. Preporuča se prelazak na neke od drugih CARNetovih usluga širokopojasnog pristupa internetu.

g) Zaboravili ste lozinku (password)?

Ukoliko ste zaboravili lozinku, bilo na svom AAIEduHr računu ili na računu za el. poštu, dođite osobno uz predočenje indeksa ili drugog osobnog dokumenta u Informatičku učionicu 6A u gore navedenim terminima, javite se CARNet administratoru, i bit će Vam postavljena nova lozinka.

h) Mobile/VIPme/Homebox CARNet

U skladu s trendovima i sve većom potrebom za mobilnošću korisnika CARNet je u suradnji s Vipnetom omogućio korisnicima nove metode pojedinačnog pristupa CARNet mreži – mobilan pristup Internetu čak i na mjestima gdje inače ne postoji standardan priključak.

CARNet korisnici tako mogu putem Mobile CARNet usluge aktivirati podatkovne tarifne modele Vip mobilni Internet Start, S, M, L i XL.

Vipme CARNet je pak usluga bez mjesečne preplate (prepaid usluga) za jednostavan mobilni pristup Internetu i bez potpisivanja ugovora.

CARNet je u suradnji s Vipnetom omogućio korisnicima i novu metodu pojedinačnog pristupa CARNet mreži u kombinaciji s fiksnom linijom – Homebox CARNet.

Usluga Vipme CARNet / Mobile CARNet / Homebox CARNet pruža se isključivo korisnicima, pojedincima koji posjeduju elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr na temelju kojeg se obavlja proces autentikacije i autorizacije korisnika za uporabu usluge. Korisnik elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr dužan je čuvati tajnost lozinke te poduzeti sve potrebne mjere kako bi onemogućio da u posjed lozinke dođu treće osobe uključujući prodajne predstavnike i djelatnike telekomunikacijskih operatora. Pravo korištenja usluge imaju isključivo korisnici iz sustava školstva i visoke naobrazbe te učeničkih domova. Korisnici iz akademske zajednice moraju pripadati skupu djelatnika, studenata, vanjskih suradnika i gostiju koji sudjeluju u obavljanju poslova vezanih uz temeljne djelatnosti ustanove, a ne i u njenim eventualnim komercijalnim poslovima. Više o uslugama možete saznati na stranici tvrtke VIP.

i) XCARNET/3DCARNET

Kao jedna od novih tehnologija pristupa Internetu pojavila se i metoda širokopojasnog pristupa putem infrastrukture mreže kabelske televizije.Koristeći ovu tehnologiju, CARNet je u suradnji s tvrtkom B.net omogućio korisnicima pojedinačni pristup CARNet mreži putem kabelskog modema, korištenjem nekog od B.net-ovih podatkovnih tarifnih modela.

Usluga XCARNet / 3DCARNet pruža se isključivo korisnicima, pojedincima koji posjeduju elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr na temelju kojeg se obavlja proces autentikacije i autorizacije korisnika za uporabu usluge.

Korisnik elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr dužan je čuvati tajnost lozinke te poduzeti sve potrebne mjere kako bi onemogućio da u posjed lozinke dođu treće osobe uključujući prodajne predstavnike i djelatnike telekomunikacijskih operatora.

Pravo korištenja usluge imaju isključivo korisnici iz sustava školstva i visoke naobrazbe te učeničkih domova. Korisnici iz akademske zajednice moraju pripadati skupu djelatnika, studenata, vanjskih suradnika i gostiju koji sudjeluju u obavljanju poslova vezanih uz temeljne djelatnosti ustanove, a ne i u njenim eventualnim komercijalnim poslovima.

Svi korisnici CARNet mreže dužni su se ponašati u skladu s Odlukom o prihvatljivom korištenju CARNet mreže. U suprotnom podliježu sankcijama CARNetove Abuse službe što uključuje privremeno ili trajno onemogućavanje pristupa Internetu. Više o uslugama možete saznati na stranici tvrtke B.net.

j) Tele2CARNet

U skladu s trendovima i sve većom potrebom za mobilnošću korisnika, CARNet je u suradnji s Tele2 omogućio korisnicima novu uslugu pojedinačnog pristupa CARNet mreži – mobilan pristup mrežnim resursima čak i na mjestima gdje inače ne postoji standardan priključak na Internet, temeljenu na sklapanju preplatničkog odnosa uz ili bez obveznog trajanja ugovora.

Usluga Tele2CARNet pruža se isključivo korisnicima, pojedincima koji posjeduju elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr na temelju kojeg se obavlja proces autentikacije i autorizacije korisnika za uporabu usluge.

Korisnik elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr dužan je čuvati tajnost lozinke te poduzeti sve potrebne mjere kako bi onemogućio da u posjed lozinke dođu treće osobe uključujući prodajne predstavnike i djelatnike telekomunikacijskih operatora.

Pravo korištenja usluge imaju isključivo korisnici iz sustava školstva i visoke naobrazbe te učeničkih domova. Korisnici iz akademske zajednice moraju pripadati skupu djelatnika, studenata, vanjskih suradnika i gostiju koji sudjeluju u obavljanju poslova vezanih uz temeljne djelatnosti ustanove, a ne i u njenim eventualnim komercijalnim poslovima. Više informacija možete pronaći na web stranici tvrtke Tele2.

k) Duo.CARNet/TRIO.CARNet

DUO/TRIO.CARNet Plus je usluga širokopojasnog pristup Internetu koja se temelji na tehnologiji pristupa CARNet mreži putem ADSL tehnologije. Osnovnim paketom usluge DUO.CARNet Plus dobiva se pristup Internetu (ADSL2+) brzinom do 5Mbps/512kbps, jedna telefonska (analogna) linija i jedan telefonski broj, neograničen internetski promet preko CARNet mreže, Iskon.Norton Internet zaštita za računalo i najam modema. Paketom usluge TRIO.CARNet Plus dobiva se pristup Internetu (ADSL2+) brzinom do 3Mbps/384kbps, jedna telefonska (analogna) linija i jedan telefonski broj, neograničen internetski promet preko CARNet mreže, Iskon.TV (preko 50 TV kanala), Iskon.Snimalica te najam modema i set top boxa.

Usluga DUO/TRIO.CARNet Plus pruža se isključivo korisnicima, pojedincima koji posjeduju elektronički identitet u sustavu.

AAI@EduHr na temelju kojeg se obavlja proces autentikacije i autorizacije korisnika za uporabu usluge. Korisnik elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr dužan je čuvati tajnost lozinke te poduzeti sve potrebne mjere kako bi onemogućio da u posjed lozinke dođu treće osobe uključujući prodajne predstavnike i djelatnike telekomunikacijskih operatora. Pravo korištenja usluge imaju isključivo korisnici iz sustava školstva i visoke naobrazbe te učeničkih domova. Korisnici iz akademske zajednice moraju pripadati skupu djelatnika, studenata, vanjskih suradnika i gostiju koji sudjeluju u obavljanju poslova vezanih uz temeljne djelatnosti ustanove, a ne i u njenim eventualnim komercijalnim poslovima. Više informacija možete pronaći na web stranici tvrtke Iskon.

l) O2CARNet

Usluga O2CARNet je širokopojasni pristup Internetu koji se temelji na tehnologiji pristupa CARNet mreži putem ADSL tehnologije. Osnovnim paketom usluge O2CARNet dobiva se pristup Internetu (ADSL2+) brzinom 3Mbps/384kbps, jedna telefonska (analogna) linija i jedan telefonski broj, neograničen internetski promet preko CARNet mreže i najam modema.

Usluga O2CARNet pruža se isključivo korisnicima, pojedincima koji posjeduju elektronički identitet u sustavuAAI@EduHr na temelju kojeg se obavlja proces autentikacije i autorizacije korisnika za uporabu usluge. Korisnik elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr dužan je čuvati tajnost lozinke te poduzeti sve potrebne mjere kako bi onemogućio da u posjed lozinke dođu treće osobe uključujući prodajne predstavnike i djelatnike telekomunikacijskih operatora. Pravo korištenja usluge imaju isključivo korisnici iz sustava školstva i visoke naobrazbe te učeničkih domova. Korisnici iz akademske zajednice trebaju pripadati skupu djelatnika, studenata, vanjskih suradnika i gostiju koji sudjeluju u obavljanju poslova vezanih uz temeljne djelatnosti ustanove, a ne i u njenim eventualnim komercijalnim poslovima. Više informacija možete pronaći na web stranici Optima telekoma.

m) MetroCARNet

Usluga MetroCARNet je širokopojasni pristup Internetu koji se temelji na tehnologiji pristupa CARNet mreži putem ADSL tehnologije. Osnovnim paketom usluge MetroCARNet dobiva se pristup Internetu (ADSL2+) brzinom 2Mbps/384kbps, jedna telefonska (analogna) liniju i jedan telefonski broj, neograničen internetski promet preko CARNet mreže i najam modema.

Usluga MetroCARNet pruža se isključivo korisnicima, pojedincima koji posjeduju elektronički identitet u sustavuAAI@EduHr na temelju kojeg se obavlja proces autentikacije i autorizacije korisnika za uporabu usluge. Korisnik elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr dužan je čuvati tajnost lozinke te poduzeti sve potrebne mjere kako bi onemogućio da u posjed lozinke dođu treće osobe uključujući prodajne predstavnike i djelatnike telekomunikacijskih operatora. Pravo korištenja usluge imaju isključivo korisnici iz sustava školstva i visoke naobrazbe te učeničkih domova. Korisnici iz akademske zajednice moraju pripadati skupu djelatnika, studenata, vanjskih suradnika i gostiju koji sudjeluju u obavljanju poslova vezanih uz temeljne djelatnosti ustanove, a ne i u njenim eventualnim komercijalnim poslovima. Više informacija možete pronaći na web stranici Metronet telekoma.