Izbornik

Mentorski sustav

Uvođenje mentorskog sustava obveza je svakog visokog učilišta (od uvođenja Bolonjskog procesa), a cilj je osigurati studentima pomoć u studiranju i što jednostavnijem savladavanju obveza i završetku studija. ovo je i jedan od kriterija vrednovanja kvalitete rada na visokom učilištu u postupcima akreditacije i reakreditacije.

Za svaku grupu studenata preddiplomskog i diplomskog studija imenovani su mentori,kojima se studenti mogu javiti u vrijeme konzultacija.

 

POPIS MENTORA

 

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ

 

1. godina*

g1 – Ivana Fosić, Ana Živković

g2 – Marija Ham, Ana Pap

g3 – Ivan Kristek, Sofija Turjak

g4 – Josipa Mijoč, Saša Mitrović

g5 – Nataša Drvenkar, Ivana Unukić

g6 – Dubravka Pekanov Starčević, Juraj Rašić

*Raspored studenata po grupama – 1. godina preddiplomskog sveučilišnog studija

 

2. i 3. godina

Ekonomska politika i regionalni razvitak – Ivana Barković Bojanić

Financijski menadžment – Domagoj Sajter

Marketing – Helena Štimac

Menadžment – Jerko Glavaš

Poduzetništvo – Julia Perić

Poslovna informatika – Branimir Dukić

 

 

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ

 

1. i 2. godina

Ekonomska politika i regionalni razvitak – Dražen Ćućić

Financijski menadžment – Domagoj Karačić

Marketing –  Antun Biloš

Poduzetnički menadžment i poduzetništvo – Aleksandar Erceg

Poslovna ekonomija, smjer Trgovina i logistika – Davor Dujak

Poslovna ekonomija, smjer Menadžment – Marina Stanić

Poslovna ekonomija, smjer Poslovna informatika – Marijana Zekić-Sušac