Izbornik

Mentorski sustav

Uvođenje mentorskog sustava obveza je svakog visokog učilišta (od uvođenja Bolonjskog procesa), a cilj je osigurati studentima pomoć u studiranju i što jednostavnijem savladavanju obveza i završetku studija. ovo je i jedan od kriterija vrednovanja kvalitete rada na visokom učilištu u postupcima akreditacije i reakreditacije.

Za svaku grupu studenata preddiplomskog i diplomskog studija imenovani su mentori,kojima se studenti mogu javiti u vrijeme konzultacija.

Odluka o imenovanju voditelja (mentora) studenata preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj 2022./2023. godini na Ekonomskom fakultetu u Osijeku