Izbornik

Mentorski sustav

Uvođenje mentorskog sustava obveza je svakog visokog učilišta (od uvođenja Bolonjskog procesa), a cilj je osigurati studentima pomoć u studiranju i što jednostavnijem savladavanju obveza i završetku studija. ovo je i jedan od kriterija vrednovanja kvalitete rada na visokom učilištu u postupcima akreditacije i reakreditacije.

Za svaku grupu studenata preddiplomskog i diplomskog studija imenovani su mentori,kojima se studenti mogu javiti u vrijeme konzultacija.

 

POPIS MENTORA

 

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ

 

1. godina*

g1 – Ivana Fosić, Ana Živković

g2 – Marija Ham, Ana Pap

g3 – Ivan Kristek, Adela Has

g4 – Josipa Mijoč, Sanja Dugandžić

g5 – Nataša Drvenkar, Ivana Unukić

g6 – Dubravka Pekanov Starčević, Juraj Rašić

*grupe studenata 1. godine preddiplomskih sveučilišnih studija abecednim redom:
g1 – od Hana Ahmeti do Robert Čizmar
g2 – od Matej Čolinac do Izabela Ivešić
g3 – od Stjepan Jaman do Dino Maleta
g4 – od Tin Mandić do Dino Peričić
g5 – od Marin Pešut do Ana Štimac
g6 – od Elizabeta Štrangar do Adrijana Žužak

 

2. i 3. godina

Ekonomska politika i regionalni razvitak – Ivana Barković Bojanić

Financijski menadžment – Domagoj Sajter

Marketing – Helena Štimac

Menadžment – Jerko Glavaš

Poduzetništvo – Julia Perić

Poslovna informatika – Branimir Dukić

 

 

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ

 

1. i 2. godina

Ekonomska politika i regionalni razvitak – Dražen Ćućić

Financijski menadžment – Domagoj Karačić

Marketing –  Antun Biloš

Poduzetnički menadžment i poduzetništvo – Aleksandar Erceg

Poslovna ekonomija, smjer Trgovina i logistika – Davor Dujak

Poslovna ekonomija, smjer Menadžment – Marina Stanić

Poslovna ekonomija, smjer Poslovna informatika – Marijana Zekić-Sušac