Izbornik

Kolegiji na engleskom jeziku

Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku postoji mogućnosti izvođenja nastave na engleskom jeziku iz sljedećih kolegija:

Studenti zainteresirani za slušanje i polaganje kolegija na engleskom jeziku trebaju se e-mailom javiti predmetnom nastavniku.
Za izvođenje nastave na engleskom jeziku potrebno je najmanje deset prijavljenih studenata.