Izbornik

Kolegiji na engleskom jeziku / Courses that can be taught in English Language

Kolegiji koji se izvode na engleskom jeziku, u ljetnom semestru akademske 2020./2021. godine:

  1. Menadžment ljudskih resursa (nositeljica dr. sc. Sanja Pfeifer) – obvezni predmet u 4. semestru preddiplomskih sveučilišnih studija: Menadžment i Poduzetništvo (za redovite studente) i izborni predmet u 6. semestru preddiplomskog sveučilišnog studija Ekonomska politika i regionalni razvitak (za redovite studente)
  2. Korporacijsko poduzetništvo (nositeljica prof. dr. sc. Mirela Alpeza) – obvezni predmet u 4. semestru preddiplomskog sveučilišnog studija Poduzetništvo (za redovite studente)
  3. Međunarodni marketing (nositeljica dr. sc. Leko Šimić) – obvezni predmet u 6. semestru preddiplomskog sveučilišnog studija Marketing (za redovite i izvanredne studente), izborni predmet u 6. semestru preddiplomskih sveučilišnih studija: Ekonomska politika i regionalni razvitak, Menadžment i Poduzetništvo (za redovite studente) i preddiplomskog stručnog studija Trgovina (za redovite i izvanredne studente studente)
  4. Poduzetničke strategije (nositeljica dr. sc. Sunčica Oberman Peterka) – obvezni predmet u 6. semestru preddiplomskog sveučilišnog studija Poduzetništvo (za redovite studente)
  5. Marketing (sunositeljice prof. dr. sc. Marija Ham i doc. dr. sc. Ana Pap) – obvezni predmet u 2. semestru preddiplomskih sveučilišnih studija: Ekonomska politika i regionalni razvitak, Menadžment, Poduzetništvo i Poslovna informatika (za redovite studente) i Financijski menadžment i Marketing (za redovite i izvanredne studente)
  6. Menadžment financijskih institucija (nositelj prof. dr. sc. Domagoj Sajter) – obvezni predmet u 4. semestru diplomskog sveučilišnog studija Financijski menadžment (za redovite i izvanredne studente)
  7. Marketinško planiranje (nositeljica izv. prof. dr. sc. Helena Štimac) – obvezni predmet u 2. semestru diplomskog sveučilišnog studija Marketing (za redovite i izvanredne studente) i izborni predmet u 2. semestru diplomskog sveučilišnog studija Ekonomska politika i regionalni razvitak (za redovite studente)
  8. E-business (sunositelji izv. prof. dr. sc. Antun Biloš i izv. prof. dr. sc. Davorin Turkalj) – izborni predmet u 4. semestru diplomskog sveučilišnog studija Poduzetnički menadžment i poduzetništvo (za redovite i izvanredne studente)

Podatak o položenom kolegiju na engleskom jeziku, unosi se i u Dopunsku ispravu o studiju, nakon završetka studija.

Studenti koji polože predmet na engleskom jeziku s nekog drugog studija ostvaruju dodatne ECTS bodove (preko 60 ECTS bodova) koji im ne ulaze u izračun školarine prema Odluci Senata o linearnom modelu studiranja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.