Izbornik

Kolegiji na engleskom jeziku / Courses that can be taught in English Language

Kolegiji koji se izvode na engleskom jeziku, u ljetnom semestru akademske 2021./2022. godine:

 1. Menadžment ljudskih resursa (nositeljica prof. dr. sc. Sanja Pfeifer) – obvezni predmet u 4. semestru preddiplomskih sveučilišnih studija: Menadžment i Poduzetništvo (za redovite studente) i izborni predmet u 6. semestru preddiplomskog sveučilišnog studija Ekonomska politika i regionalni razvitak (za redovite studente)
 2. Korporacijsko poduzetništvo (nositelj prof. dr. sc. Aleksandar Erceg) – obvezni predmet u 4. semestru preddiplomskog sveučilišnog studija Poduzetništvo (za redovite studente)
 3. Međunarodni marketing (nositeljica prof. dr. sc. Mirna Leko Šimić) – obvezni predmet u 6. semestru preddiplomskog sveučilišnog studija Marketing (za redovite i izvanredne studente), izborni predmet u 6. semestru preddiplomskih sveučilišnih studija: Ekonomska politika i regionalni razvitak, Menadžment i Poduzetništvo (za redovite studente) i preddiplomskog stručnog studija Trgovina (za redovite i izvanredne studente studente)
 4. Poduzetničke strategije (nositeljica prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka) – obvezni predmet u 6. semestru preddiplomskog sveučilišnog studija Poduzetništvo (za redovite studente)
 5. Marketing (nositeljica prof. dr. sc. Marija Ham) – obvezni predmet u 2. semestru preddiplomskih sveučilišnih studija: Ekonomska politika i regionalni razvitak, Menadžment, Poduzetništvo i Poslovna informatika (za redovite studente) i Financijski menadžment i Marketing (za redovite i izvanredne studente)
 6. Menadžment financijskih institucija (nositelj prof. dr. sc. Domagoj Sajter) – obvezni predmet u 4. semestru diplomskog sveučilišnog studija Financijski menadžment (za redovite i izvanredne studente)
 7. Marketinško planiranje (nositeljica izv. prof. dr. sc. Helena Štimac) – obvezni predmet u 2. semestru diplomskog sveučilišnog studija Marketing (za redovite i izvanredne studente) i izborni predmet u 2. semestru diplomskog sveučilišnog studija Ekonomska politika i regionalni razvitak (za redovite studente)
 8. E-trgovina (nositelj izv. prof. dr. sc. Antun Biloš) – obvezni predmet u 2. semestru diplomskog sveučilišnog studija Logistički menadžment (za redovite i izvanredne studente) i izborni predmet u 2. semestru diplomskog sveučilišnog studija Marketing  (za redovite i izvanredne studente)
 9. Komunikacija u prodaji  (nositeljica izv. prof. dr. sc. Ljerka Sedlan Kőnig) – izborni predmet u 6. semestru preddiplomskog sveučilišnog studija Poduzetništvo (za redovite studente)
 10. Financijske izvedenice (nositelj prof. dr. sc. Domagoj Sajter) – obvezni predmet u 2. semestru diplomskog sveučilišnog studija Financijski menadžment (za redovite i izvanredne studente)
 11. Investicije (nositelj prof. dr. sc. Dubravka Pekanov) – obvezni predmet u 2. semestru diplomskog sveučilišnog studija Financijski menadžment (za redovite i izvanredne studente)
 12. Multimedijski marketing (nositelj izv. prof. dr. sc. Davorin Turkalj) – obvezni predmet u 3. semestru diplomskog sveučilišnog studija Marketing (za redovite i izvanredne studente), izborni predmet u 3. semestru diplomskih sveučilišnih studija Financijski menadžment (za redovite i izvanredne studente),  Poslovna informatika,  Poduzetnički menadžment i poduzetništvo (za redovite studente)
 13. Upravljanje opskrbnim lancima  (nositelj prof. dr. sc. Davor Dujak) – obvezni predmet u 4. semestru diplomskog sveučilišnog studija Poslovna informatika (za redovite studente), izborni predmet u 4. semestru diplomskog sveučilišnog studija Marketing (za redovite i izvanredne studente)

Podatak o položenom kolegiju na engleskom jeziku, unosi se i u Dopunsku ispravu o studiju, nakon završetka studija.

Studenti koji polože predmet na engleskom jeziku s nekog drugog studija ostvaruju dodatne ECTS bodove (preko 60 ECTS bodova) koji im ne ulaze u izračun školarine prema Odluci Senata o linearnom modelu studiranja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.