Izbornik

E-mail računi

SVIM studentima je kreiran e-mail račun u MS365 oblaku. Za pristup elektroničkoj pošti (autorizacija) koristi se AAI@EduHr račun (koji se već koristi za pristup Studomatu, Merlinu, sustavu E-građani…).

E-mail je identičan AAI@EduHr računu ( korisnickoime@efos.hr a može se koristiti i u obliku ime.prezime@efos.hr).

Elektroničkoj pošti je najjednostavnije  pristupiti putem webmaila:

https://outlook.office.com (za autorizaciju koristiti AAI@EduHr račun i zaporku) a moguće je instalirati i MS Outlook aplikaciju (dio MS Officea- preporuča se inačica 2019 ili novija- možete ju kao i kompletni MS Office paket skinuti i instalirati s https://portal.office.com).

Promjena zaporke (passworda) za E-mail račun i AAI@EduHr račun

Na stranici
https://oliver.efos.hr/ldap/user/index.php
unijeti AAI@EduHr račun i zaporku. Nakon toga odabrati kliknuti na “Promjena Zaporke”

Do kada vrijedi E-mail račun?

E-mail račun vrijedi sve dok student ostvaruje studentska prava tj. dok ima pravo studiranja na Ekonomskom fakultetu.

Problemi s mailom?

Ukoliko ste zaboravili zaporku (AAI@EDuHr račun) obratite se Studentskoj referadi (studenti u ISVU sustavu, studenti poslijediplomskih studija imaju upute na http://www.efos.unios.hr/studenti/carnet-racuni/ ), a ukoliko niste  u mogućnosti pristupiti el. pošti na  https://outlook.office.com  pošaljite mail na efosmail@efos.hr s podacima (ime, prezime, OIB ,opis problema).
NAPOMENA: Ekonomski fakultet ne daje podršku za probleme  nastale na klijentskoj strani (problemi s  mail klijentom, problemi s pristupom internetu,…).