Izbornik

AAI@EduHr računi

Obavijest o privatnosti matične ustanove u sustavu AAI@EduHr možete pročitati ovdje

 

Procedura za informacijsko održavanje AAI imenika na Ekonomskom fakultetu u Osijeku (EFOS)

Za informacijsko održavanje AAI imenika zaduženi su ISVU koordinator i administrator LDAP imenika. Otvaranje korisničkih računa te promjene zaporki obavlja ISVU koordinator, a promjena zaporke je moguće na studomatu kao i u studentskoj referadi EFOSa. AAI identitet (AAIEduHr račun) i zaporku je moguće dobiti isključivo na ruke uz predočenje identifikacijske isprave.

AAI Identiteti (AAIEduHr računi) se dodjeljuju korisnicima prema sljedećim pravilima:

Djelatnici:

  •   Prilikom zaposlenja AAI identitet (AAIEduHr račun) kreira ISVU koordinator. 
  •   AAI identitet (AAIEduHr račun) je aktivan tokom trajanja radnog odnosa i ukida se po prestanku istog.

Studenti (dodiplomski/diplomski/stručni studiji):

  •   Prilikom prvog upisa studentima ISVU koordinator kreira AAI identitet (AAI@EduHr račun) za koji korisničke podatke mogu uz predočenje identifikacijske isprave podići kod ISVU koordinatora, u studentskoj referadi (uz predočenje identifikacijske isprave).
  •   AAI identitet (AAIEduHr račun) je aktivan sve dok student (studentica)  ima pravo studiranja na EFOSu.

Studenti (poslijediplomski studiji):

  •   Studenti poslijediplomskih/doktorskih studija za dodjelu AAI@EduHr računa (isto vrijedi i za zaboravljenu zaporku) trebaju poslati e-mail na efosldap@efos.hr i u njemu navesti osobne podatke (ime, prezime, e-mail adresa, OIB, adresa stanovanja (ulica, broj, poštanski broj, mjesto, država).
  •   AAI identitet (AAIEduHr račun) je aktivan sve dok student (studentica)  ima pravo studiranja na EFOSu. 
  • Vanjski suradnici:
  •   AAI identitet (AAIEduHr račun) kreira ISVU koordinator. 
  •   AAI identitet (AAIEduHr račun) je aktivan sve dok osoba  ima status vanjskog suradnika na EFOSu.