Izbornik

AAI@EduHr računi

Obavijest o privatnosti matične ustanove u sustavu AAI@EduHr možete pročitati ovdje

 

AAI@EduHr računi (prijava ispita, Loomen/Moodle, WI-FI, e-građani…)

Od 21.08.2015. AAI@EduHr računi se otvaraju u Studentskoj referadi za sve redovite i izvanredne studente stručnog, diplomskog i preddiplomskog studija.

BITNO! E-mail račun i AAI@EduHr račun nisu jedno te isto mada slično izgledaju!

 Studenti mogu sami promijeniti password na: https://oliver.efos.hr/ldap (poveznica: AŽURIRANJE PODATAKA).

Studenti poslijediplomskih/doktorskih studija za dodjelu AAI@EduHr računa trebaju poslati e-mail na efosldap@efos.hr i u njemu navesti osobne podatke (ime, prezime, e-mail adresa, OIB, adresa stanovanja (ulica, broj, poštanski broj, mjesto, država).

 

AAI@EduHR račun vrijedi sve dok student ostvaruje studentska prava tj. dok ima pravo studiranja na Fakultetu. Nakon toga račun se briše.