Izbornik

STRUČNO USAVRŠAVANJE „PREDIKTIVNA ANALITIKA I VIZUALIZACIJA PODATAKA“

Općenite informacije

Ekonomski fakultet u Osijeku ima dopusnicu za izvođenje programa  „PREDIKTIVNA ANALITIKA I VIZUALIZACIJA PODATAKA“ .  Okvirni početak izvođenja programa planiran je za jesen 2020.

 

Voditelj programa:  prof.dr.sc. Marijana Zekić-Sušac

 

Mjesto održavanja: Ekonomski fakultet u Osijeku

 

Vrijeme održavanja: Program traje ukupno 60 sati, s tim da svaki od tri uključena kolegija traje po 20 sati. Nastava će svakog kolegija biti održana dijelom u informatičkoj učionici (50%) a dijelom udaljeno (50%) uz pomoć sustava za udaljeno učenje i multimedijalnih materijala.

 

Kompetencije koje stječu polaznici završetkom edukacije

Ciljevi programa su: (1) upoznati polaznike s pojmovima, tehnologijama i metodama koje se koriste u području prediktivne analitike i vizualizacije podataka, i (2) razviti njihove vještine vizualizacije podataka i prediktivne analitike u svrhu potpore poslovnom odlučivanju.

Očekuje se da nakon položenog programa polaznici mogu:

  • objasniti pojmove u području prediktivne analitike i vizualizacije podataka
  • pripremiti podatke za obradu analitičkim metodama
  • odabrati odgovarajuću metodu za obradu poslovnih podataka s obzirom na cilj analitike
  • kreirati prediktivni model temeljen na metodama strojnog učenja
  • napraviti vizualizaciju podataka i rezultata obrade u okviru poslovne analitike
  • objasniti rezultate modela i moguću uporabu u poslovnom odlučivanju za povećanje uspješnosti poslovanja

Za ostvarivanje ishoda učenja koristit će se znanstveno-stručna literatura i programski alati koji su trenutno među najpopularnijima na tržištu. Trenutno su to R i R-studio, TensorFlow (za duboko učenje), kao i alat Tableau za vizualizaciju podataka.

 

Nastavnici

Prof.dr.sc. Josip Mesarić,
Prof. dr. sc. Marijana Zekić- Sušac,
Adela Has, mag.oec.,
Dr. sc. Dario Šebalj, mag.oec.,
Marinela Knežević, mag.oec.

 

Predmeti programa

Vizualizacija podataka
Prediktivna analitika pomoću umjetnih neuronskih mreža
Prediktivna analitika pomoću stabala odlučivanja

 

Završni rad

Polaznik je uspješno završio program ako je položio sva tri kolegija na programu. Nakon uspješno ocijenjena sva tri kolegija u okviru ovog programa polaznik stječe pravo na Potvrdu o završenom programu cjeloživotnog učenja „Prediktivna analitika i vizualizacija podataka“ i ostvaruje 5 ECTS bodova.

 

Cijena programa

Cijena programa iznosi 4.000,00 kn + PDV. Cijena uključuje troškove nastave i radne materijale.

 

Podaci za uplatu:
IBAN Ekonomskog fakulteta u Osijeku HR43 2500 0091 1020 1337 6 (Addiko Bank d.d.), poziv na broj: “OIB polaznika”.

 

Informacije i kontakt

Sve dodatne informacije možete dobiti na našoj web stranici http://www.efos.unios.hr/nastava/programi-strucnog-osposobljavanja/ ili se možete obratiti:

Prof. dr. sc. Marijana Zekić – Sušac
tel: + 385 (0) 31 22 44 56
fax: + 385 (0) 31 211 604
e-mail: marijana.zekic.susac@efos.hr

 

Prijava

Prijavnica (link)

 

Adresa za slanje prijava:
Ekonomski fakultet u Osijeku
Program stručnog usavršavanja – „PREDIKTIVNA ANALITIKA I VIZUALIZACIJA PODATAKA“
prof. dr. sc. Marijana Zekić Sušac
31 000 Osijek,
Trg Ljudevita Gaja 7