Izbornik

Upravljanje ekonomskim razvojem

Razina studija

  • Poslijediplomski specijalistički studij

Trajanje studija

  • 3 semestra

Nositelj studija

Sveučilište J.J Strossmayer-a

Uvod

U Europskoj uniji pridaje se izuzetna važnost ekonomskom razvoju, a u sklopu njega poticanju regionalnog razvoja i izgradnji lokalne zajednice. Ipak, u Hrvatskoj nije dizajniran sveučilišni stručni studiji koji bi omogućio studentima stjecanje znanja i vještina o razvoju ne samo efektivnog i efikasnog nacionalnog gospodarstva, već također konkurentnog i održivog razvoja svih njegovih područja.

Time izostaje i učinkovitije utjecanje na lokalne ekonomske procese koji doprinose poboljšanju kvalitete života, a koji lokalni život čine kreativnijim, prosperitetnijim i održivim.

Ovaj specijalistički studij upravo ima za cilj preokrenuti takvu praksu i studentima omogućiti stjecanje vrijednih i korisnih ekonomskih znanja i vještina.