Izbornik

Upravljanje ekonomskim razvojem

Razina studija

  • Poslijediplomski specijalistički studij

Trajanje studija

  • 3 semestra

Nositelj studija

Sveučilište J.J Strossmayer-a

Riječ voditeljice

Upravljanje ekonomskim razvojem jedno je od onih izazovnih pitanja koje ujedinjuje znanstvenike, praktičare, političare i građane u promišljanju načina kako aktivno, slobodno i smisleno sudjelovati u njegovom poticanju te pravedno raspodijeliti rezultate koje iz tog razvoja proizlaze. Od svog osnutka 1961. godine Ekonomski fakultet u Osijeku je predan ideji o važnosti regionalnog i lokalnog ekonomskog razvoja što potvrđuju studijski programi, znanstveno-istraživačka aktivnost te domaći i međunarodni projekti koje djelatnici Fakulteta razvijaju – uvijek uzimajući u obzir gospodarsku, društvenu i političku stvarnost određenog trenutka.

Poslijediplomski specijalistički studij “Upravljanje ekonomskim razvojem” pokrenut je 2007. godine s ciljem da polaznicima pruži mogućnost stjecanja znanja i vještina o razvoju ne samo efektivnog i efikasnog nacionalnog gospodarstva, već također konkurentnog i održivog razvoja svih njegovih područja. Na taj se način stvaraju pretpostavke učinkovitijeg utjecaja na regionalne i lokalne ekonomske procese koji doprinose poboljšanju kvalitete života, a koji lokalni život čine kreativnijim, prosperitetnijim i održivim.

Plan i program koji ovaj studij nudi prati najnovije razvojne i druge trendove, a kroz suradnju studija s važnim institucijama i poduzećima iz javnog i privatnog sektora polaznicima se omogućuje uspostavljanje komunikacije i umrežavanja sa stručnjacima vezanim uz raznovrsna  razvojna pitanja. Iako je studij primarno ekonomskog karaktera, dobrodošli su polaznici različitih profila – pravnici, sociolozi, humanisti i svi oni koji svoj privatni i profesionalni interes vide u želji da svojim djelovanjem pridonose izgradnji prosperitetnije ekonomske budućnosti svoje zajednice.

Nadamo se da ćete se prepoznati u ovom studiju i da ćete nam se pridružiti!

Prof. dr. sc. Ivana Barković Bojanić