Izbornik

Upravljanje ekonomskim razvojem

Razina studija

  • Poslijediplomski specijalistički studij

Trajanje studija

  • 3 semestra

Nositelj studija

Sveučilište J.J Strossmayer-a

Cilj studija

Dva su temeljna razloga pokretanja sveučilišnog specijalističkog studija “Upravljanje ekonomskim razvojem”:

  1. Prisustvo jaza između potrebe izgradnje gospodarstva utemeljenog na znanju, koje je i visoko konkurentno, izvozno propulzivno, inovativno i fleksibilno, umreženo s ostalim europskim državama, a također i podržano održivim gospodarskim rastom svih njegovih regija s jedne strane, a s druge strane nedostatka obrazovnog sadržaja koji bi ponudom znanja i analitičkih vještina podržao takvu potrebu;
  2. Jačanje svijesti o važnosti obrazovanja u procesu stvaranja visoko konkurentnog gospodarstva na svim njegovim razinama, gospodarstva utemeljenog na znanju te održivom gospodarskom razvoju svih njegovih područja.

Cilj je poslijediplomskog studija “Upravljanje ekonomskim razvojem” omogućiti studentima stjecanje aplikatibilnih znanja i analitičkih vještina u području izgradnje ekonomskog razvoja neke zajednice te u praksi korisnih i primjenjivih metodoloških instrumentarija.

Studij je multidisciplinarnog karaktera. Multidisciplinarni je pristup omogućen predmetima koji se bave izučavanjem uloge institucija, upravljanja i vodstva, financija, informatizacije, politike i sociologije te etike. Istovremeno nudi upoznavanje s različitim analitičkim metodama koje omogućavaju analizu trendova u društvu i učinkovitosti ekonomske politike, ekonomsku valorizaciju projekata i programa te donošenje pravilnih ekonomskih odluka.