Izbornik

Upravljanje ekonomskim razvojem

Razina studija

 • Poslijediplomski specijalistički studij

Trajanje studija

 • 3 semestra

Nositelj studija

Sveučilište J.J Strossmayer-a

Uvjeti upisa na studij

 • završen četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studij ili sveučilišni diplomski studij ekonomskog smjera,
 • završen četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studij ili sveučilišni diplomski studij  iz drugih područja uz obvezu polaganja dva razlikovna ispita,
 • završen stručni diplomski studij ekonomskog smjera u četverogodišnjem trajanju uz obvezu polaganja tri razlikovna ispita
 • završen specijalistički diplomski stručni studij uz obvezu polaganja tri razlikovna ispita
 • prosječna ocjena ostvarena na studiju veća od 3,51 (iznimno pravo upisa imaju osobe s manjim prosjekom ocjena uz preporuke dva sveučilišna profesora).

UPISNA DOKUMENTACIJA:

 • popunjena upisna dokumentacija i indeks (indeks, Matični list, Upisni list, Upitnik za studenta, Prijavni list – obrazac ŠV-30)
 • diploma o završenom studiju/ovjera preslika diplome
 • prijepis ocjena
 • domovnica ili dokaz o državljanstvu
 • rodni list
 • dvije fotografije (4×6 cm)
 • životopis
 • ugovor o plaćanju troškova studija
 • preslika potvrde o uplaćenoj prvoj rati školarine (primjer uplatnice).

CIJENA STUDIJA: 30.000 kn plativo u nekoliko obroka uz mogućnost ostvarivanja popusta na temelju jednokratne uplate.