Izbornik

Upravljanje ekonomskim razvojem

Razina studija

  • Poslijediplomski specijalistički studij

Trajanje studija

  • 3 semestra

Nositelj studija

Sveučilište J.J Strossmayer-a

Nastavni plan i program – prvi semestar

 Obvezni predmeti prvog semestra: 

 

Predmet

Nositelj predmeta

Satnica

ECTS

1.

Strateško planiranje i upravljanje

Prof. dr. sc. Slavica Singer

Izv. prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka

25

7

2.

Konkurentnost i rast

Prof. dr. sc. Đula Borozan

Prof. dr. sc. Ivan Ferenčak

 25

 6

3.

Gospodarstvo EU

Doc. dr. sc. Dražen Koški

 25

 6

4.

Regionalna politika i razvitak

Doc. dr. sc. Nataša Drvenkar

 25

 6

5.

Izborni predmet studija

 

 20

 5

 

Ukupno:

 

 120

 30

 

Izborni predmeti prvog semestra: 

 

Predmet

Nositelj predmeta

Satnica

ECTS

1.

Ekonomska politika

Prof. dr. sc. Ivana Barković

Prof. dr. sc. Mladen Vedriš

20

5

2.

Kulturna i kreativna ekonomija

Prof. dr. sc. Jasna Horvat

Doc. dr. sc. Josipa Mijoč

 20

 5

3.

Ispitivanje javnog mnijenja

Prof. dr.sc. Jasna Horvat

Doc. dr. sc. Josipa Mijoč

Doc. dr. sc. Suzana Marković

 20

 5

4.

Odnosi s javnošću

Doc. dr. sc. Ljerka Sedlan-Koening

20

 5