Menu

Development Management

Level of studies

Study holder

Obligations

Studij je strukturiran u okviru 3 semestra. Izvodi se kroz kombinaciju obveznih i izbornih predmeta te izrade 1 seminarskog rada i završnog rada. Da bi student završio studij, mora ostvariti ukupno 90 ECTS bodova, i to:

  • u okviru 1. semestra: 25 ECTS bodova iz obveznih predmeta; 5 ECTS bodova iz izbornog predmeta 1. semestra;
  • u okviru 2. semestra: 10 ECTS bodova iz obveznih predmeta; 15 ECTS bodova iz izbornih predmeta 2. semestra te 5 ECTS bodova iz seminarskog rada;
  • u okviru 3. semestra: 5 ECTS bodova iz obveznog predmeta, 5 ECTS bodova iz izbornog predmeta 3. semestra te 20 ECTS bodova iz završnog rada.