Menu

Development Management

Level of studies

Study holder

Objectives

Cilj je poslijediplomskog studija “Upravljanje ekonomskim razvojem” omogućiti studentima stjecanje aplikatibilnih znanja i analitičkih vještina u području izgradnje ekonomskog razvoja neke zajednice te u praksi korisnih i primjenjivih metodoloških instrumentarija.

Studij je multidisciplinarnog karaktera. Multidisciplinarni je pristup omogućen predmetima koji se bave izučavanjem uloge institucija, upravljanja i vodstva, financija, informatizacije, politike i sociologije te etike. Istovremeno nudi upoznavanje s različitim analitičkim metodama koje omogućavaju analizu trendova u društvu i učinkovitosti ekonomske politike, ekonomsku valorizaciju projekata i programa te donošenje pravilnih ekonomskih odluka.