Menu

Development Management

Level of studies

Study holder

Mission

Dva su temeljna razloga pokretanja sveučilišnog specijalističkog studija “Upravljanje ekonomskim razvojem”:

  1. Prisustvo jaza između potrebe izgradnje gospodarstva utemeljenog na znanju, koje je i visoko konkurentno, izvozno propulzivno, inovativno i fleksibilno, umreženo s ostalim europskim državama, a također i podržano održivim gospodarskim rastom svih njegovih regija s jedne strane, a s druge strane nedostatka obrazovnog sadržaja koji bi ponudom znanja i analitičkih vještina podržao takvu potrebu;
  2. Jačanje svijesti o važnosti obrazovanja u procesu stvaranja visoko konkurentnog gospodarstva, gospodarstva utemeljenog na znanju te održivom gospodarskom razvoju svih njegovih područja.