Menu

Development Management

Level of studies

Study holder

General outline

Naziv studija: Sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij Upravljanje ekonomskim razvojem

Nositelj studija: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek 

Izvođač studija: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku – Ekonomski fakultet u Osijeku, Gajev trg 7, 31000 Osijek

Trajanje studija: Studij traje tri semestra, tijekom kojih studenti mogu prilagođavati u određenoj mjeri program svojim potrebama i preferencijama. Studenti moraju skupiti ukupno 90 ECTS bodova koji se kumuliraju iz uspješno ispunjenih obveza u svakom semestru. Studij završava izradom završnog rada. Završni je rad također vrednovan ECTS bodovima.

Kompetencije koje polaznik stječe nakon završetka studija: Kompetencije koje će polaznik steći nakon završetka specijalističkog studija ogledaju se primarno kroz akumulirano znanje u području izgradnje ekonomskog razvoja na svim razinama nacionalnog gospodarstva uz analitičke vještine nužne za obavljanje različitih analiza, s naglaskom na odgovoran i etičan odnos prema društvenoj zajednici. Uz znanja i vještine studij omogućava studentima uključivanje u mrežu osoba koje potiču i podržavaju održive i prosperitetne ekonomske promjene u svojoj zajednici.

Akademski naziv koji se stječe nakon završetka studija: Nakon završetka specijalističkog sveučilišnog poslijediplomskog studija “Upravljanje ekonomskim razvojem” student stječe naziv magistar ekonomije, specijalista za upravljanje ekonomskim razvojem.