Izbornik

Upravljanje ekonomskim razvojem

Razina studija

  • Poslijediplomski specijalistički studij

Trajanje studija

  • 3 semestra

Nositelj studija

Sveučilište J.J Strossmayer-a

Struktura programa

Semestar Obvezni predmeti studija Izborni predmeti studija
I. 

Strateško planiranje i upravljanje
Konkurentnost i rast
Gospodarstvo EU
Regionalna politika i razvoj

Ekonomska politika
Kulturna i kreativna ekonomija
Ispitivanje javnog mnijenja
Odnosi s javnošću

II. Upravljanje ljudskim resursima
Lokalni ekonomski razvoj
Agrarna politika i ruralni razvoj
Industrijska ekonomika i politika
Institucije i razvoj
Inteligentni sustavi za potporu odlučivanju
Kvantitativne metode za razvoj
Neprofitni marketing
Upravljanje znanjem i inovacijama
III. Financijsko odlučivanje Lokalne financije
Organizacijsko ponašanje
Vođenje
Predmet s drugog poslijediplomskog studija

 

OBVEZE STUDENATA

Studij je strukturiran u okviru 3 semestra. Izvodi se kroz kombinaciju obveznih i izbornih predmeta te izrade jednog seminarskog i jednog završnog rada. U 3. semestru predviđena je izrada završnog rada. Da bi student završio studij, mora ostvariti ukupno 90 ECTS bodova, i to:

  • u okviru 1. semestra: 25 ECTS bodova iz obveznih predmeta; 5 ECTS bodova iz izbornog predmeta 1. semestra;
  • u okviru 2. semestra: 10 ECTS bodova iz obveznih predmeta; 15 ECTS bodova iz izbornih predmeta 2. semestra te 5 ECTS bodova iz seminarskog rada;
  • u okviru 3. semestra: 5 ECTS bodova iz obveznog predmeta, 5 ECTS bodova iz izbornog predmeta 3. semestra te 20 ECTS bodova iz završnog rada.