Izbornik

Organizacija i management

Razina studija

  • Poslijediplomski specijalistički studij

Trajanje studija

  • 3 semestra

Nositelj studija

Sveučilište J.J Strossmayer-a

Opće informacije

Web stranica: http://efos.management/

Znanstveno područje: Društvene znanosti

Polje: Ekonomija

Nositelj studija: Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Voditelj studija: Prof.dr.sc. Željko Turkalj

Trajanje studija: 3 semestra
Akademski naziv: magistar specijalista društvenih znanosti – organizacija i management, Master in Organization and Management

Uvjeti upisa: Poslijediplomski specijalistički studij mogu upisati osobe koje su završile odgovarajući sveučilišni studij (dodiplomski studij) u četverogodišnjem trajanju odnosno osam i više semestara. Pod odgovarajućim sveučilišnim studijem smatra se sveučilišni dodiplomski studij koji je završen na visokom učilištu (fakultetu) kojim je stečen odgovarajući stručni naziv prema Zakonu o stručnim nazivima i akademskim stupnjevima.

Pravo prvenstva pri upisu imaju osobe koje su završile sveučilišne studije iz područja društvenih znanosti: ekonomije i prava. Na studij se mogu upisati i osobe koje su završile sveučilišne studije iz drugih područja znanosti (npr. tehničke znanosti, biotehničke znanosti, humanističke znanosti) , a koje rade u managementu / upravi u javnom i privatnom sektoru s najmanje dvije godine radnog iskustva uz polaganje određenih nastavnih predmeta u skladu sa preporukom Vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija i uz suglasnost Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Osijeku.

Pravo upisa iz prethodnog stavka imaju osobe koje su diplomirale s prosječnom ocjenom najmanje 3,51. Iznimno pravo upisa imaju osobe čija ocjena je ispod 3,51 po uvjetom da imaju preporuku dva sveučilišna profesora visokog učilišta na kojem su diplomirali.

Predvidiva cijena studija (na bazi najmanje 25 polaznika): 30.000,00 kn uz mogućnost plaćanja u ratama i korištenja kreditnih linija poslovnih banaka.