Izbornik

Financije i bankarstvo

Razina studija

  • Poslijediplomski specijalistički studij

Trajanje studija

  • 2 semestra

Nositelj studija

Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

Stručni ili akademski naziv

  • sveučilišni specijalist financija i bankarstva (univ. spec. oec.)

Opće informacije

Naziv studija
Poslijediplomski specijalistički studij Financije i bankarstvo

Nositelj studija
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Trg Svetog Trojstva 3, 31000 Osijek

Izvoditelj studija:
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Trg Ljudevita Gaja 7, 31000 Osijek

Voditelj poslijediplomskog studija:
Prof. dr. sc. Domagoj Sajter

Kontakt informacije: sajter {at} efos hr ; financije.bankarstvo <at> gmail com

Trajanje studija:
Poslijediplomski specijalistički studij „Financije i bankarstvo“ traje jednu godinu, odnosno dva semestra, uz izradu i obranu završnog rada.

Uvjeti upisa na studij:
Poslijediplomski specijalistički studij mogu upisati osobe koje su završile odgovarajući sveučilišni studij u četverogodišnjem trajanju, odnosno osam i više semestara. Pod odgovarajućim sveučilišnim studijem smatra se sveučilišni dodiplomski studij ekonomskog smjera, koji je završen na visokom učilištu kojim je stečen odgovarajući stručni naziv prema Zakonu o stručnim nazivima i akademskim stupnjevima. Na studij se mogu upisati i osobe koje su završile sveučilišne studije iz drugih područja znanosti, a koje rade u financijskim institucijama, državnoj upravi, trgovačkim društvima ili kod trgovaca pojedinaca na financijskim poslovima najmanje dvije godine uz polaganje određenih nastavnih predmeta u skladu s preporukom Vijeća poslijediplomskog studija i uz suglasnost Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Osijeku.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom studija:
Osposobljenost visokoprofesionalnog stručnjaka za poslove operativnog i strateškog financijskog menadžmenta  u trgovačkim društvima, bankama i drugim financijskim institucijama, uz poznavanje najnovijih proizvoda financijskog sektora gospodarstva, te integrirano znanje o informacijskim i komunikacijskim tehnologijama koje se koriste u financijama i bankarstvu.

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija:
Završetkom specijalističkog poslijediplomskog studija „Financije i bankarstvo“ stječe se naziv specijalist uz naznaku struke (specijalist financija i bankarstva). Kratica naziva spec. uz naznaku struke dodaje se akademskom nazivu stečenom na diplomskom studiju i stavlja se iza imena i prezimena osobe (mag. spec.).

Obrazac prijave interesa za upis na studij:
https://forms.gle/wQ8m6WXdAnypQego9