Izbornik

Financije i bankarstvo

Razina studija

  • Poslijediplomski specijalistički studij

Trajanje studija

  • 2 semestra

Nositelj studija

Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

Stručni ili akademski naziv

  • sveučilišni specijalist financija i bankarstva (univ. spec. oec.)

Opće informacije

Naziv studija
Sveučilišni specijalistički studij Financije i bankarstvo

Nositelj studija
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Trg Svetog Trojstva 3, 31000 Osijek

Izvoditelj studija:
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Trg Ljudevita Gaja 7, 31000 Osijek

Voditelj poslijediplomskog studija:
Prof. dr. sc. Domagoj Sajter

Kontakt informacije: sajter {at} efos hr

Trajanje studija:
Sveučilišni specijalistički studij „Financije i bankarstvo“ traje jednu godinu, odnosno dva semestra, uz izradu i obranu završnog rada.

Uvjeti upisa na studij:
Propisani su natječajem.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom studija:
Osposobljenost visokoprofesionalnog stručnjaka za poslove operativnog i strateškog financijskog menadžmenta  u trgovačkim društvima, bankama i drugim financijskim institucijama, uz poznavanje najnovijih proizvoda financijskog sektora gospodarstva, te integrirano znanje o informacijskim i komunikacijskim tehnologijama koje se koriste u financijama i bankarstvu.

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija:
Završetkom specijalističkog poslijediplomskog studija „Financije i bankarstvo“ stječe se naziv specijalist uz naznaku struke (specijalist financija i bankarstva). Kratica naziva spec. uz naznaku struke dodaje se akademskom nazivu stečenom na diplomskom studiju i stavlja se iza imena i prezimena osobe.