Izbornik

PSS Računovodstvo, revizija i analiza

Razina studija

  • Poslijediplomski specijalistički studij

Trajanje studija

  • 3 semestra (1,5 studijska godina)

Nositelj studija

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Ekonomski fakultet u Osijeku

Stručni ili akademski naziv

  • univ.spec.oec.rra
  • sveučilišni specijalist računovodstva, revizije i analize

Kontakt

Voditelj studija
izv. prof. dr. sc. Ivo Mijoč
telefon: 031 22 44 15
mobitel: 099/44-56789
e-mail: ivo.mijoc@gmail.com/ivo.mijoc@efos.hr
e-mail studija: rra@efos.hr
FB: https://www.facebook.com/efos.pss.rra/

Koordinatorica studija (Osijek)
izv. prof. dr. sc. Josipa Mijoč
e-mail: josipa.mijoc@efos.hr

Koordinator studija (Zagreb)
doc. dr. sc. Ivan Čevizović
e-mail: ivan.cevizovic@cevizovic.eu

Koordinatorica studijskih aktivnosti
Dora Radl Ćućić, mag. oec.
e-mail: doraradl@gmail.com

Ured za poslijediplomske studije (studentska referada)
mr.sc. Slobodanka Stjepanović, voditeljica Odjeljka/Ureda za poslijediplomske studije
Tel: +385 31 22 44 98
Fax: +385 31 21 16 04
e-mail: slobodanka.stjepanovic@efos.hr

Andrea Pavičić, stručni referent za studentska pitanja na poslijediplomskim studijima
Tel: +385 31 22 44 73
Fax: +385 31 21 16 04
e-mail: andrea.pavicic@efos.hr

Ured za financijsko-računovodstvene poslove
Sandra Marić, mag. oec., rukovoditelj (šef) pododsjeka u središnjoj službi za financijsko-računovodstvene poslove/rukovoditelj (šef) Ureda za financijsko-računovodstvene poslove
e-mail: samaric@efos.hr

Jelena Mihaljević, mag. oec., voditelj Odjeljka/Ureda za financijske poslove
e-mail: jelena.mihaljevic@efos.hr

Nositelj studija
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Centar za unaprjeđenje o osiguranje kvalitete visokog obrazovanja
Voditeljica Odjeljka za akademsko prizbavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija
Višnja Sak Bosnar, mag. oec.
Ulica cara Hadrijana 10c
Tel.: + 031 224 183
e-mail: visnja@unios.hr

Izvodač studija
Ekonomski fakultet u Osijeku
Gajev trg 7
31000 Osijek
Tel: +385 31 22 44 00
Fax: +385 31 21 16 04