Izbornik

PSS Računovodstvo, revizija i analiza

Razina studija

  • Poslijediplomski specijalistički studij

Trajanje studija

  • 3 semestra (1,5 studijska godina)

Nositelj studija

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Ekonomski fakultet u Osijeku

Stručni ili akademski naziv

  • univ.spec.oec.rra
  • sveučilišni specijalist računovodstva, revizije i analize

BROŠURA STUDIJA

Završeni studij i radno iskustvo nisu više dovoljna pretpostavka za obavljanje menadžerskih i računovodstvenih poslova, ali ni za donošenje i realizaciju poslovnih odluka. Nastavak obrazovanja, posebice specijalističkog jedan je od načina kako osuvremeniti i izgraditi nova znanja. U suvremenim uvjetima poslovanja od zaposlenika se sve više zahtijeva posjedovanje specifičnih praktičnih vještina iz područja računovodstva, revizije, analize i financija.

Na tragu najnovijih tržišnih trendova i potreba tržišta rada Ekonomski fakultet u Osijeku pokrenuo je novi poslijediplomski specijalistički studij Računovodstvo, revizija i analiza.

O studiju saznajte više na službenoj ili Facebook stranici uz čitanje ove informativne brošure.