Izbornik

Rezultati interne studentske ankete za zimski semestar 2019./2020.

Obrađeni su podaci interne studentske ankete, vezano uz kvalitetu nastavnog procesa u zimskom semestru 2019./2020. godine. U  internoj evaluaciji odslušanih kolegija Ekonomskog fakulteta u Osijeku koja je provedena za kolegije prvog semestra akademske godine 2019./20 sudjelovalo je 60,5% studenata preddiplomskog studija te 41,4% onih koji studiraju na diplomskoj razini studija.

Prosječna ocjena za ukupnu kvalitetu svih kolegija na EFOSU iznosi 4,26. U ocjeni kvalitete kolegija studenti su ocjenjivali karakteristike odslušanog kolegija. Pitanje jasnoća zahtjeva (4,58) i povezanost sadržaja kolegija i ishoda učenja (4,43) ostvarili su najveću prosječnu ocjenu.
Prosječna ocjena za ukupno zadovoljstvo svim nastavnicima EFOS-a iznosi 4,50. Najveću ukupnu prosječnu ocjenu predmetni nastavnici ostvarili su uz izjavu: Vrlo dobro poznaje područje koje predaje (4,70) i Sa svim studentima postupa jednako (4,62). Najniža ukupna ocjena, nalazi se uz izjave Uspijeva motivirati studente za kolegij (4,25) i Predaje zanimljivo (4,36).

Detaljnije rezultate ankete možete vidjeti u sljedećem dokumentu: Izvješće o provedenoj studentskoj anketi u zimskom semestru 2019.-2020.

EFOS na društvenim mrežama