Izbornik

Rezultati interne ankete – zimski semestar 2016./17. godina

studenti3efos

U sljedećem dokumentu možete vidjeti sumirane rezultate interne ankete Ekonomskog fakulteta u Osijeku, provedene nakon zimskog semestra 2016./17. akademske godine. U anketi smo ispitivali zadovoljstvo studenata nastavnim procesom, kvalitetom odslušanih kolegija i predmetnih nastavnika.

Cilj ankete je osigurati komunikaciju između studenata i profesora te kontinuirano raditi na povećanju kvalitete nastavnog procesa na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.

EFOS na društvenim mrežama