Izbornik

Ured za studente i studije - Referada

Radno vrijeme

ZA STUDENTE:

  • radnim danom od 8 do 12 sati
  • utorkom (samo za izvanredne studente)
    od 16 do 18 sati

Lokacija

Prizemlje Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7

Važna obavijest – zdravstveno osiguranje

Poštovane kolegice i kolege, molimo Vas da pročitate slijedeće upute i vodite računa o navedenom jer u protivnom gubite prava iz zdravstvenog osiguranja što znači da sve buduće troškove osiguranja i liječenja, kao i bolničkog liječenja snosite sami!

OSTVARIVANJE PRAVA I OBVEZA IZ OBVEZNOGA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
Prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju ( NN 150/08, 94/09,153/09, 71/10, 139/10, 49/11, 22/12) čl.6.st.13. i 13.a, obvezno se osiguravaju i stječu status osiguranika:

– učenici srednjih škola i redoviti studenti visokih učilišta koji su državljani RH i imaju prebivališe, odnosno boravište u RH, te stranci s odobrenim stalnim boravkom u RH, a nisu zdravstveno osigurani kao članovi obitelji osiguranika, s time da to pravo mogu koristiti najduže do isteka školske godine u kojoj su završili redovito školovanje.
– učenici i studenti na redovitom školovanju prema propisima o redovitom školovanju u RH za vrijeme praktične nastave, za vrijeme stručne prakse, stručnih putovanja, odnosno za vrijeme rada putem posrednika pri zapošljavanju učenika i studenata.

Status zdravstveno osigurane osobe po osnovi člana obitelji – redoviti student

Može ostvariti ovjerenom potvrdom da je u statusu redovitog studenta. Ova se potvrda svake akademske godine treba dostaviti poslodavcu roditelja i to do 31.listopada tekuće godine, a student ju treba izvaditi u Studentskoj referadi pri upisu u istu ili višu studijsku godinu.

Gubitak statusa osiguranika po osnovi člana obitelji

Student gubi status osiguranika po osnovi člana obitelji u sljedećim slučajevima:
– kada izgubi status redovitog studenta,
– kada još uvijek ima status redovitog studenta ali je napunio 26 godina.

U slučaju gubitka statusa redovitog studenta,a kako bi ipak ostvario pravo na zdravstveno osiguranje po drugom osnovu, nužno i neophodno je voditi računa o roku prijave na HZZO.
Taj rok je 30 dana od gubitka statusa redovitog studenta ili kada je napunio 26 god. života.

Pojašnjeno:
U slučaju da student ne upiše novu akademsku godinu u redovitom upisnom roku, do kraja 30. rujna tekuće godine, s tim mu danom prestaje status osigurane osobe po osnovi člana obitelji i počinje teći rok od 30 dana za prijavu u HZZO.

Nepoštivanje ovog roka ima za posljedicu gubitak prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja i obvezu preuzimanja samostalnog plaćanja naknade za obvezno zdravstveno osiguranje.
Nikakvi dodatni ispitni rokovi ne mogu produžiti navedeni rok.

I za ostale slučajeve gubitka statusa redovitog studenta vrijedi obveza prijavljivanja na HZZO u roku od 30 dana npr.: prelaska s redovnog na izvanredni studij tijekom akademske godine

Redovni studenti nakon završetka školovanja imaju rok od 30 dana od dana diplomiranja da se prijave na HZZO i tada kao nezaposlene osobe imaju pravo na obvezno zdravstveno osiguranje.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU:

1. U slučaju da student ima status redovitog studenta, a napunio je 26 godina života:
– Odjava (2.primjerak Tiskanice-2) kojom ga je poslodavac roditelja odjavio u HZZO-u.
– Potvrda o statusu redovitog  studenta
– JMBG, OIB, preslika osobne ili potvrda o prebivalištu odnosno boravištu
Prijavu na HZZO obavit će sam, a obvezu uplate mjesečnog doprinosa preuzima EFO, ali samo do kraja tekuće akademske godine. Za novu akad. god. status osiguranika se mora obnoviti.

2. U slučaju prelaska s redovnog na izvanredni studij:
– Potvrda o promjeni statusa tj. potvrda s datumom prelaska s redovnog na izvanredni studij – paziti na rok za prijavu 30 dana, i jedan dan kašnjenja HZZO vam neće uvažiti i troškove osiguranja snosit ćete sami!

Dokumentaciju dostavite u Opće poslove EFO gdje ćemo Vam ispuniti Tiskanicu-2 za prijavu na HZZO.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Opće poslove Ekonomskog fakulteta u Osijeku.