Izbornik

Ured za studente i studije - Referada

Radno vrijeme

ZA STUDENTE:

 • radnim danom od 8 do 12 sati
 • utorkom (samo za izvanredne studente)
  od 16 do 18 sati

Lokacija

Prizemlje Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7

Upute za prijavu završnog rada

U završnom semestru studija (6. semestar) student dostavlja u Ured za studente i studije (referadu) Obrazac br. 1. koji je potpisao mentor. Zaposlenici studentske referade unose temu u studomat i ona je vidljiva studentu. Odabrana tema važi dvije (2) godine.

 1. Student dogovara termin obrane s mentorom u predviđenim ispitnim rokovima.
 2. Student mora prije prijave obrane završnog rada položiti sve ispite.
 3. Sve ocjene trebaju biti upisane u ISVU sustav.
 4. Dokumenti koje treba priložiti:
  a) Studentsku iskaznicu (X-icu)
  b) Iz Skriptarnice:
  • Izjava o suglasnosti za pohranu i javnu objavu završnog/diplomskog rada u digitalnom repozitoriju (Obrazac br. 3)
  Potvrda o vraćenim svim knjigama u Knjižnicu Fakulteta (ovjerenu u Knjižnici Fakulteta)
  b)   Skinuti s web sjedišta Fakulteta, na stranici Ured za studente i studije – Referada (pod Obrasci za studente):
  Izjavu o akademskoj čestitosti, pravu prijenosa intelektualnog vlasništva, suglasnosti za objavu u institucijskim repozitorijima i istovjetnosti digitalne i tiskane verzije rada (u daljnjem tekstu Izjava)
 5. Popunjenu i potpisanu Izjavu uklopiti u završni rad iza naslovnih stranica kao sastavni dio rada (i u tiskanom i u elektroničkom obliku). U elektroničkoj inačici rada, potpisana Izjava treba biti skenirana u pdf ili jpg formatu ili slikana fotoaparatom, a zatim umetnuta u rad iza naslovnih stranica. O mjestu u radu gdje treba uklopiti Izjavu vidjeti Upute za pisanje studentskih radova, raspoložive na web stranici Fakulteta, pod izbornikom Studenti.
 6. Popunjene dokumente predati u Ured za studente i studije – Referadu najkasnije tri dana prije dogovorene obrane završnog rada od 8 do 12 sati.
 7. Završni rad treba predati u jednom primjerku u tiskanom obliku spiralno uvezan, a jedan elektronički u pdf formatu na e-mail mentora.
 8. Nakon obrane uvezani primjerak rada treba ostaviti mentoru.
 9. Nakon provedene ocjene završnog rada u ISVU sustavu student će dobiti Potvrdu o završenom studiju koja vrijedi do promocije.

VAŽNO: Konačna inačica rada završnog rada mora biti predana najkasnije do 15. rujna ako student namjerava upisati diplomski sveučilišni studij slijedeće akademske godine.