Izbornik

Ured za studente i studije - Referada

Radno vrijeme

ZA STUDENTE:

 • radnim danom od 8 do 12 sati
 • utorkom (samo za izvanredne studente)
  od 16 do 18 sati

Lokacija

Prizemlje Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7

UPISI U VIŠE GODINE STUDIJA – 2020./2021. AK. GOD.

STATUS STUDENTA

Student može biti:

-redoviti

-izvanredni

-gost student

Status redovitog studenta student može imati za vrijeme propisanog trajanja studija, a najviše za vrijeme koje je za trećinu duže od propisanog trajanja studija (dakle ako studij traje tri godine, status redovitog studenta može trajati najduže četiri godine, a ako studij traje dvije godine, status redovitog studenta može trajati najduže tri godine).

Status izvanrednog studenta student može imati za vrijeme ukupnog propisanog trajanja studija, a najviše za vrijeme koje je dvostruko dulje od ukupnog trajanja studija redovitog studenta (na preddiplomskom studiju, status izvanrednog studenta može trajati najduže šest godina).

MIROVANJE OBVEZA STUDENATA (redoviti i izvanredni studenti)

Mirovanje statusa (zbog duže bolesti, trudnoće, zbog korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta, međunarodne razmjene studenata u trajanju dužem od 60 dana – ukoliko na taj način student ne stječe ECTS bodove) ne uračunava se u vrijeme studiranja.

Student mora najaviti mirovanje u Studentsku referadu i to u roku od 15 dana od nastanka okolnosti za mirovanje obveza (pisana zamolba za odobrenje mirovanja s vjerodostojnom dokumentacijom), a kompletnu dokumentaciju priložiti u roku od 30 dana od prestanka razloga za mirovanje također Studentskoj referadi. Ukoliko student ne najavi razloge za mirovanje obveza u navedenom roku, odnosno ne podnese pisani zahtjev gubi pravo na mirovanje. Studentu se može odobriti mirovanje obveza na Fakultetu, u trajanju od jedne studijske godine. Odluku o odobrenju statusa mirovanja obveza studenta, donosi ovlašteno tijelo Fakultetskog vijeća.

NASTAVAK PREKINUTOG STUDIJA

Redoviti student koji je prekinuo studij, može studij nastaviti u statusu izvanrednog studenta uz uvjet da se studijski program nije promijenio u obujmu većem od 20%. Zahtjev za nastavak prekinutog studija s dokumentacijom na određenu okolnost zbog koje je studij prekinut podnosi se u Studentsku referadu, a o zahtjevu odlučuje ovlašteno tijelo Fakultetskog vijeća, te o istom donosi Odluku. Prekid studija ne može biti duži od 3 godine. Isto vrijedi i za izvanredne studente.

Nastavak studija se naplaćuje u iznosu od 1.000,00 kn te školarina u iznosu od 5.500,00 kn.

REDOVITI STUDENTI

Redoviti studenti ne plaćaju studij ukoliko su svoje obveze kod upisa u više studijske godine ispunili u obujmu 55-60 ECTS-a. U ostvarene ECTS bodove ne uračunavaju se dodatni ECTS bodovi (npr. drugi strani jezik, dodatni izborni predmet, predmet razlike na diplomskom studiju).

Redoviti studenti koji upisuju višu godinu studija školarinu za studij plaćaju prema linearnom modelu studiranja ukoliko su ostvarili slijedeći broj bodova:

 • Preddiplomski sveučilišni studij od 42 ECTS-a do 54 ECTS-a
 • Preddiplomski stručni studij od 45 ECTS-a do 54 ECTS-a
 • Diplomski sveučilišni studij od 45 ECTS-a do 54 ECTS-a

Redoviti studenti koji imaju od 24 do završno 44 ECTS boda (odnosno od 24 do 41 ECTS bod za Preddiplomski sveučilišni studij), a nisu imali upis ponavljanja godine studiranja mogu upisati ponavljanje godine u statusu redovitog studenta, te plaćaju školarinu prema linearnom modelu studiranja.

Redoviti studenti koji imaju manje od 24 ECTS boda, studij mogu nastaviti u statusu izvanrednog studenta na osobni zahtjev i plaćaju školarinu u iznosu od 5.500,00 kn.

Studenti 2. godine preddiplomskog stručnog studija imaju pravo na bezuvjetni upis 3. godine preddiplomskog stručnog studija. Ukoliko se radi o redovitim studentima, uvjet za zadržavanje statusa redovitog studenta isti je kao i na drugim studijima (ostvarena 24 ECTS boda u tekućoj akademskoj godini, te položeni svi ispiti iz 1. nastavne godine, pri čemu se u broj od 24 ECTS boda ne računaju položeni ispiti iz 1. akademske godine). U protivnom, student upisuje bezuvjetno 3. godinu preddiplomskog stručnog studija u statusu izvanrednog studenta.

PISANU ZAMOLBU ZA PRIJELAZ NA IZVANREDNI STUDIJ POTREBNO JE DOSTAVITI U REFERADU DO 25.9.2020. godine.

Studenti, koji su izgubili status redovitog studenta moraju potvrdu o prestanku statusa redovnog studenta odnijeti u Zavod za zdravstveno osiguranje u roku od 30 dana od dana prestanka statusa.

IZVANREDNI STUDENTI

Izvanredni studenti plaćaju školarinu u iznosu od 5.500,00 kn.

REDOVITI I IZVANREDNI STUDENTI

Studenti koji studiraju više od predviđenog roka studiranja moraju dovršiti studij do 30. 9. 2021. godine.

UPLATE ŠKOLARINA I TROŠKOVA UPISA

Svi studenti pri upisu moraju imati uplatnicu za troškove upisa, 130,00 kn i uplatnice za školarinu (ako plaćaju).

Uplate je potrebno izvršiti na žiro račun Fakulteta (IBAN: HR4325000091102013376) na odvojenim uplatnicama s naznakom „školarina“ na jednoj uplatnici i na drugoj uplatnici „troškovi upisa“. Model: 67, Poziv na broj je OIB studenta.

Troškove upisa u iznosu od 130,00 kn koje plaćaju svi studenti (Sukladno Odluci o posebnim naknadama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera) nije moguće platiti karticom na fakultetu.

Studenti školarinu mogu platiti odjednom, uplatom cijelog iznosa na žiro račun Fakulteta (prilikom upisa potrebno je donijeti potvrdu o uplati) ili na 2-12 rata, preko sljedećih kartica: Diners Club kartica, Visa Classic, Addiko bank, American Express (sada Visa), Maestro i Visa kartica tekućeg računa PBZ d.d. Plaćanje karticama bit će omogućeno u dane upisa u dvorani 3.

Mole se studenti koji žele uplatiti školarinu karticom na dan upisa da dođu 60 minuta prije predviđenog vremena upisa.

TERMINI UPISA

UPISI POČINJU 21. 9. 2020. GODINE PO PRILOŽENOM RASPOREDU .

UPIS NA STUDOMATU ĆE BITI OMOGUĆEN PUTEM INTERNETA I IZVAN FAKULTETA OD 20. 9. 2020 OD 12 SATI

Svi studenti prvo moraju obaviti upis na studomatu. Upis na studomat NEĆE moći obaviti studenti koji upisuju status mirovanja, nastavljaju prekinuti studij, prelaze na izvanredan studij i prelaze s drugog fakulteta. Oni će svoj status regulirati u predviđeno vrijeme po rasporedu dolaska u Studentsku referadu sa svom potrebnom dokumentacijom i riješenom zamolbom.

Upisom na studomat obavljen je prvi dio upisa koji studenti mogu obaviti putem Interneta, a na drugi dio upisa studenti dolaze u dvoranu br. 3 prema priloženom rasporedu i s potrebnom dokumentacijom za upis na studij.

DOKUMENTACIJA ZA UPIS U VIŠE GODINE STUDIJA:

 • upitnik za studenta.
 • podaci za računovodstvo,
 • kopija osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu.
 • dokaz o uplati školarine i troškova upisa
 • svi studenti su obavezni priložiti i potvrdu o popunjenoj sveučilišnoj anketi

Link za pristup bazi Ankete https://anketa.unios.hr/

Studenti koji upisuju 2. godinu diplomskog studija, a pri upisu u 1. godinu nisu priložili kopiju diplome preddiplomskog studija obavezni su istu priložiti uz dokumentaciju za upis.

Studenti su upisani u akademsku godinu 2020./2021. ako su upis obavili na studomatu i u dvorani 3 po rasporedu. Studenti koji upis obave samo na studomatu upis NISU OBAVILI u potpunosti i njihov upis će se brisati poslije 07.10.2020. godine.

Tablica za linearno plaćanje za redovni studij

RASPORED UPISA

  DATUM UPISA GODINA STUDIJA KOJA SE UPISUJE
  PONEDJELJAK
21.09.2020.
9:00 dv. 3
1.GODINA PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA – PRVI UPIS R/I –RUJANSKI ROK
  UTORAK
22.09.2020.                  dv. 3
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ – Prvi upis  2. godine diplomskog sveučilišnog studija, – REDOVNI I IZVANREDNI – svi smjerovi, prema sljedećem rasporedu:

– u 9:00 diplomski sveučilišni studij Financijski menadžment i diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija; smjer Poslovna informatika

– u 10:00 diplomski sveučilišni studij Marketing i diplomski sveučilišni studij Ekonomska politika i regionalni razvitak

– u 11:00 diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija; smjer Menadžment i diplomski sveučilišni studij Poduzetnički menadžment i poduzetništvo

– u 12:00 diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija; smjer Logistički menadžment

  SRIJEDA
23.09.2020.                 dv. 3
STRUČNI STUDIJ – prvi upis u 2. i 3. nastavnu godinu stručnog studija, svi ponavljači 1., 2. i 3. nastavne godine stručnog studija, nastavak studija i prijelazi sa drugih fakulteta

– u 9:00 stručni preddiplomski studij Trgovina

– u 10:00 stručni preddiplomski studij Računovodstvo

  ČETVRTAK
24.09.2020.                 dv. 3
PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ – svi ponavljači (R/I) i prijelaz na izvanredan studij  (1., 2. i 3. godina)

– u 9:00 studenti 1. studijske godine

– u 10:00 studenti 2. studijske godine

– u 11:00 studenti 3. studijske godine

  PETAK
25.09.2020.                   9:00 dv. 3
PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ – status mirovanja, nastavak prekinutog studija i prijelazi sa drugih fakulteta preddiplomskog sveučilišnog studija  R/I  (1.,2. i 3. godina)
  PONEDJELJAK
28.09.2020.               dv. 3
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ – Svi ponavljači, prijelaz na izvanredan studij  R/I (1. i 2. godina)

– u 9:00 studenti 1. studijske godine

– u 10:00 studenti 2. studijske godine

  UTORAK
29.09.2020.                dv.3
PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ – Studenti koji upisuju prvi put 3. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija R/I – svi smjerovi, prema sljedećem rasporedu:

– u 9:00 preddiplomski sveučilišni studij Financijski menadžment i preddiplomski sveučilišni studij Ekonomska politika i regionalni razvitak

– u 10:00 preddiplomski sveučilišni studij Marketing

– u 11:00 preddiplomski sveučilišni studij Menadžment

– u 12:00 preddiplomski sveučilišni studij Poduzetništvo i preddiplomski sveučilišni studij Poslovna informatika

  SRIJEDA
30.09.2020.
dv. 3
PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ – Studenti koji upisuju prvi put 2. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija –odabir smjera – R/I, prema sljedećem rasporedu:

– u 9:00 redovni studenti od 1. do 70. mjesta na rang listi*

– u 10:00 redovni studenti od 71. mjesta do 140. mjesta na rang listi*

– u 11:00 redovni studenti od 141. mjesta do kraja rang liste*

– u 12:00 izvanredni studenti (svi)

*  –  rang lista prema prosjeku i ostvarenim ECTS bodovima će biti objavljena 28. rujna 2020. na internetskoj stranici Fakulteta

  ČETVRTAK
01.10.2020.
dv. 3
u 9:00 sati PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ – svi koji se nisu iz opravdanih razloga uspjeli upisati u predviđenom terminu

u 11:00 sati STRUČNI STUDIJ – svi koji se nisu iz opravdanih razloga uspjeli upisati u predviđenom terminu

  PETAK
02.10.2020.                   9:00 dv. 3
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ – svi koji se nisu iz opravdanih razloga uspjeli upisati u predviđenom terminu
  PONEDJELJAK
05.10.2020.               9:00 dv. 3
PRVI UPIS  U 1. GODINU DIPLOMSKOG  STUDIJA – REDOVNI

Točan raspored upisa, prema grupama bit će objavljen 3.10.2020.

  UTORAK
06.10.2020.                11:00 dv.3
PRVI UPIS  U 1. GODINU DIPLOMSKOG  STUDIJA –IZVANREDNI

 

Napomena: NAKNADNE UPISE (IZVAN OVIH ROKOVA) NEĆE BITI MOGUĆE OSTVARITI