Izbornik

Ured za studente i studije - Referada

Radno vrijeme

ZA STUDENTE:

 • radnim danom od 8 do 12 sati
 • utorkom (samo za izvanredne studente)
  od 16 do 18 sati

Lokacija

Prizemlje Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7

UPISI U I. GODINU PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA I PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA U AK. GOD. 2018./19. – SRPANJSKI ROK

Pravo na upis imaju osobe koje su položile državnu maturu i nalaze se na listi za upis na Ekonomski fakultet u Osijeku.

Fakultet će od Središnjeg prijavnog ureda dobiti rang listu kandidata koje će upisati na:

 • preddiplomske sveučilišne studije (redovni i izvanredni)
 • preddiplomske stručne studije (redovni i izvanredni)

 

DOKUMENTI ZA UPIS

Za upis se prilažu izvorni dokumenti i ostalo kako slijedi:

 • Potvrda o položenoj državnoj maturi – original i kopija
 • Svjedodžba o završenoj srednjoj školi – maturalna svjedodžba (original i kopija)
 • uvjerenje o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice
 • jedna fotografija (3.5×4.5)
 • uplatnica u iznosu od 330,00 kn
 • uplatnica za školarinu u iznosu od 5.500,00 kuna (izvanredni studenti i redovni studenti koji su iskoristili pravo prvog upisa na nekom drugom fakultetu)
 • obrasce za upis kandidat će dobiti na Fakultetu (matični list, upitnik za studenta, obrazac za športaše, obrazac za invalide i ugovor o studiranju).

 

Svi originalni dokumenti će biti vraćeni pri upisu.

Studenti koji na dan upisa ne budu imali Potvrde o položenoj državnoj maturi ili Svjedodžbu o završenoj srednjoj školi, iste mogu donijeti u periodu od 1. do 5. listopada 2018. godine.

Mole se studenti da dođu osobno na upis zbog slikanja za studentske iskaznice (X-ice) (redovni i izvanredni). Svi studenti (redovni i izvanredni) su obavezni imati X-ice.

Studenti koji ne mogu doći osobno na upis već će upis u njihovo ime obaviti roditelji ili druga ovlaštena osoba, slikanje za x-ce obavit će prvi dan početka akademske godine  (01. 10. 2018.)

 

VISINA TROŠKOVA STUDIRANJA I TROŠKOVI UPISA NA STUDIJ

Redovni studenti ne plaćaju školarinu prilikom upisa u prvu studijsku godinu, ako upisuju prvu studijsku godinu prvi put. Ukoliko su iskoristili pravo prvog upisa na redovni studij dužni su platiti troškove studiranja u iznosu od 5.500,00 kuna.

Izvanredni studenti plaćaju troškove studiranja u iznosu od 5.500,00 kuna.

Svi studenti su obavezni platiti troškove upisa u iznosu od 330,00 kuna.

Cijena izdavanja x-ice je uračunata u troškove upisa. Članarina za Studentski zbor u iznosu od 30,00 kn uključena je također u ovaj iznos.

Troškovi studiranja (školarina) i troškovi upisa (za redovne i izvanredne studente) uplaćuju se na žiro račun Fakulteta broj IBAN HR4325000091102013376 na odvojenim uplatnicama i to:

 • uplatnica s naznakom „Školarina za 1. god. studija“
 • uplatnica s naznakom „Troškovi upisa“. Model: 67

Poziv na broj na obje uplatnice je OIB studenta.

Troškovi upisa (za redovne i izvanredne studente) se plaćaju u jednom obroku.

Troškovi studiranja (školarina) mogu se uplatiti odjednom (putem uplatnica na žiro račun Fakulteta) ili u više obroka (2-12), određenim, kreditnim i debitnim karticama (Diners Club kartica,Visa Classic Addiko bank, American Express,  Maestro i Visa kartica tekućeg računa PBZ d.d.) u dvorani br. 3 Ekonomskog fakulteta u Osijeku od 9:30 na dan upisa.

Student je dužan uplatnice o uplati školarine i troškova upisa donijeti na dan upisa.

 

RASPORED UPISA:

Upisi u 1. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija i preddiplomskog stručnog studija će se obaviti po rasporedu kako slijedi:

 

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ

REDOVNI studenti preddiplomskog sveučilišnog studija

 • 18. srpnja 2018. godine u 9 sati dvorana br. 1

IZVANREDNI studenti preddiplomskog sveučilišnog studija

 • 19. srpnja 2018. godine u 9 sati dvorana br. 1

 

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ

REDOVNI I IZVANREDNI studenti preddiplomskog stručnog studija

 • 20. srpnja 2018. godine u 9 sati dvorana br. 1

 

MOLIMO KANDIDATE ZA UPIS DA DOĐU U TOČNO NAZNAČENOM DATUMU I VREMENU.

 

Osijek, 10. 7. 2018.