Izbornik

Referada

Radno vrijeme

ZA STUDENTE:

 • radnim danom od 8 do 12 sati
 • utorkom (samo za izvanredne studente)
  od 16 do 18.30 sati

Lokacija

Prizemlje Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7

UPISI U I. GODINU PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA 2015/16. |RUJANSKI ROK|

PRAVO NA UPIS

Pravo na upis imaju osobe koje su položile državnu maturu i nalaze se na listi za upis na Ekonomski fakultet u Osijeku.

Fakultet će od Središnjeg prijavnog ureda dobiti rang listu kandidata koje će upisati na:

 • preddiplomske sveučilišne studije

 

DOKUMENTI ZA UPIS

Za upis se prilažu izvorni dokumenti i ostalo kako slijedi:

 • Potvrda o položenoj državnoj maturi – original i kopija

       (potvrdu će studenti moći dostaviti 01. i 02. listopada 2015.)

 • Svjedodžba o završenoj srednjoj školi – maturalna svjedodžba ( original i kopija)
 • domovnica – original i kopija ili e-građanin
 • rodni list – original i kopija ili e-građanin
 • uvjerenje o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice
 • jedna fotografija (3.5×4.5)
 • uplatnica u iznosu od 480,00 kn
 • uplatnica za školarinu u iznosu od 5.500,00 kuna (izvanredni studenti)
 • obrasce za upis kandidat će dobiti na Fakultetu (matični list, upitnik za studenta, obrazac za športaše, obrazac za invalide i ugovor o studiranju)

Svi originalni dokumenti će se vratiti pri upisu, a kandidati koji ne donesu kopiju domovnice i rodnog lista smatrat će se da originale ostavljaju u arhivi Fakulteta.

Mole se studenti da dođu osobno na upis zbog slikanja za X-ice (redovni i izvanredni).

Svi studenti (redovni i izvanredni) su obavezni imati X-ice.

 

VISINA TROŠKOVA STUDIRANJA I TROŠKOVI UPISA NA STUDIJ

 • Redovni studenti ne plaćaju školarinu pri upisu u prvu studijsku godinu, ako upisuju 1. godinu prvi put.

Redovni studenti dužni su platiti troškove studiranja u iznosu od 5.500,00 kuna ako su već iskoristili pravo besplatnog prvog upisa na studij.

 • Izvanredni studenti plaćaju troškove studiranja u iznosu od 5.500,00 kuna.
 • Svi studenti su obavezni platiti troškove upisa u iznosu od 480,00 kuna.

 

Studentski zbor Ekonomskog fakulteta će ponuditi studentima pristupnicu za Studentski zbor u iznosu od 20,00 kn.

 

Troškovi studiranja (školarina za izvanredne studente) i troškovi upisa (za redovne i izvanredne studente) uplaćuju se na žiro račun Fakulteta broj: 
IBAN HR4325000091102013376 na odvojenim uplatnicama s naznakom „Školarina za izvanredni studij – l.god.“ na jednoj uplatnici i na drugoj uplatnici „troškovi upisa“. Model: 67, Poziv na broj je OIB studenta.

Troškovi studiranja (školarina za izvanredne studente) i troškovi upisa (za redovne i izvanredne studente) se plaćaju u jednom obroku i uplatnice se moraju donijeti na dan upisa.

Mogućnost kartičnog plaćanja školarine: Diners Club kartica, Visa Classic Hypo Alpe Adria banke, American Express i Maestro i Visa kartica tekućeg računa PBZ d.d. (od 2 do 12 rata u Računovodstvu fakulteta).

 

RASPORED UPISA:

Upisi za preddiplomske sveučilišne studije će se obaviti:

 –     23. rujna 2015. godine u 9:00 sati – SVI REDOVNI I IZVANREDNI STUDENTI

Molimo kandidate za upis da dođu u 9:00 sati, dvorana br. 1. točno u naznačeno vrijeme.