Izbornik

Ured za studente i studije - Referada

Radno vrijeme

ZA STUDENTE:

 • radnim danom od 8 do 12 sati
 • utorkom (samo za izvanredne studente)
  od 16 do 18.30 sati

Lokacija

Prizemlje Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7

UPISI U I. GODINU PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG I PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA 2016/17. |RUJANSKI ROK – 23.09.2016.|

PRAVO NA UPIS

Pravo na upis imaju osobe koje su položile državnu maturu i nalaze se na listi za upis na Ekonomski fakultet u Osijeku.

Fakultet će od Središnjeg prijavnog ureda dobiti rang listu kandidata koje će upisati na:

 • preddiplomske sveučilišne studije
 • preddiplomske stručne studije

DOKUMENTI ZA UPIS

Za upis se prilažu izvorni dokumenti i ostalo kako slijedi:

 • Potvrda o položenoj državnoj maturi – original i kopija
 • Svjedodžba o završenoj srednjoj školi – maturalna svjedodžba ( original i kopija)
 • domovnica – original i kopija ili e-građanin
 • rodni list – original i kopija ili e-građanin
 • uvjerenje o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice
 • jedna fotografija (3.5×4.5)
 • uplatnica u iznosu od 480,00 kn
 • uplatnica za školarinu u iznosu od 5.500,00 kuna (izvanredni studenti i studenti koji su iskoristili pravo prvog upisa na nekom drugom fakultetu)
 • obrasce za upis kandidat će dobiti na Fakultetu (matični list, upitnik za studenta, obrazac za športaše, obrazac za invalide i ugovor o studiranju)

Svi originalni dokumenti će se vratiti pri upisu, a kandidati koji ne donesu kopiju domovnice i rodnog lista smatrat će se da originale ostavljaju u arhivi Fakulteta.

Mole se studenti da dođu osobno na upis zbog slikanja za X-ice (redovni i izvanredni).

Svi studenti (redovni i izvanredni) su obavezni imati X-ice.

 

VISINA TROŠKOVA STUDIRANJA I TROŠKOVI UPISA NA STUDIJ

Redovni studenti ne plaćaju školarinu prilikom upisa u prvu studijsku godinu, ako upisuju prvu studijsku godinu prvi put. U protivnom, redovni studenti dužni su platiti troškove studiranja u iznosu od 5.500,00 kuna (ako su već iskoristili pravo besplatnog prvog upisa na studij).

Izvanredni studenti plaćaju troškove studiranja u iznosu od 5.500,00 kuna.

 

Svi studenti su obavezni platiti troškove upisa u iznosu od 480,00 kuna.

Studentski zbor Ekonomskog fakulteta ponudit će studentima pristupnicu za Studentski zbor u iznosu od 20,00 kn.

Troškovi studiranja (školarina za izvanredne studente) i troškovi upisa (za redovne i izvanredne studente) uplaćuju se na žiro račun Fakulteta broj IBAN HR4325000091102013376 na odvojenim uplatnicama i to:

1.uplatnica: s naznakom „Školarina za izvanredni studij – l.god.“

2.uplatnica: s naznakom  „Troškovi upisa“. Model: 67

Poziv na broj na obje uplatnice je OIB studenta.

Troškovi studiranja (školarina za izvanredne studente) i troškovi upisa (za redovne i izvanredne studente) se plaćaju u jednom obroku. Student je dužan uplatnice donijeti na dan upisa.

Mogućnost kartičnog plaćanja školarine: Diners Club kartica, Visa Classic Addiko banke, American Express i Maestro i Visa kartica tekućeg računa PBZ d.d. (od 2 do 12 rata u dvorani br. 5 Ekonomskog fakulteta u Osijeku u vremenu upisa).

 

RASPORED UPISA:

Upisi na 1. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija i preddiplomskog stručnog  studija će se obaviti:

–    23. RUJNA 2016. godine u 8:00 sati  dvorana br. 2

REDOVNI I IZVANREDNI studenti preddiplomskog sveučilišnog studija

–    23. RUJNA 2016. godine u 9:00 sati dvorana br. 2

REDOVNI I IZVANREDNI studenti preddiplomskog stručnog studija

 

Molimo kandidate za upis da dođu u točno naznačenom datumu i vremenu.                      

 

Osijek, 25.08.2016.