Izbornik

Referada

Radno vrijeme

ZA STUDENTE:

 • radnim danom od 8 do 12 sati
 • utorkom (samo za izvanredne studente)
  od 16 do 18.30 sati

Lokacija

Prizemlje Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7

UPISI NA DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ U 2015/16.

IMG_8924 za Tw ili FB

Ekonomski fakultet u Osijeku u akademskoj 2015/16. godini na 1. godinu diplomskog studija upisuje 200 redovnih i 300 izvanrednih studenata. Studenti mogu birati upis između 7 studijskih programa:

 • Ekonomska politika i regionalni razvoj,
 • Financijski menadžment,
 • Menadžment,
 • Marketing,
 • Poduzetništvo,
 • Poslovna informatika,  
 • Trgovina i logistika.

 

1. Uvjeti upisa na diplomske sveučilišne studije

Diplomski sveučilišni studij mogu upisati studenti, koji su završili preddiplomski sveučilišni i preddiplomski stručni studij (sveučilišni i stručni prvostupnici) i time ostvarili minimalno 180 ECTS-a.

Studenti, koji su završili preddiplomski sveučilišni studij upisuju se na diplomski studij temeljem prosjeka ocjena na preddiplomskom studiju. Studenti, čiji je prosjek ocjena manji od 3.5 moraju donijeti jednu preporuku nastavnika.

Studenti koji su završili preddiplomski stručni studij i završili Program razlikovnih obveza, program cjeloživotnog obrazovanja na Ekonomskom fakultetu u Osijeku imaju pravo prijaviti se na natječaj za upis na diplomski studij. Njihov prosjek ocjena računa se na temelju ocjena preddiplomskog stručnog studija i ocjena na Programu razlikovnih ispita.

Studenti, koji su završili preddiplomski stručni studij, bez položenog Programa razlikovnih ispita, imaju pravo prijaviti se na natječaj za upis na diplomski studij, ali se pri kreiranju rang liste, njihov prosjek ocjena množi sa koeficijentom 0,75.

 

2. Prijave 

Prijave za razredbeni postupak primaju se 24. i 25. rujna 2015. godine od 10 do 11,30 sati, dvorani br. 4

Studenti, koji se prijavljuju na listu za redovni i na listu za izvanredni studij moraju imati dokumente i uplate za obje rang liste. Originali se predaju za jednu rang listu, a za prijavu na drugu rang listu mogu biti kopije koje ne moraju biti ovjerene.

Studenti, uz popunjenu prijavu za upis na diplomski studij (koju mogu dobiti na porti Ekonomskog fakulteta u Osijeku ili na web stranicama Studentske referade) moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • diplomu o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju ili preddiplomskom stručnom studiju – original i kopije.
 • Studenti koji nisu dobili diplomu i dopunsku ispravu prilažu potvrdu o završetku studija- original i kopiju
 • dopunska isprava o završetku studija – original i kopija ili prijepis ocjena s preddiplomskog studija – original (samo studenti koji nisu dobili dopunsku ispravu o završetku studija)
 • domovnicu, rodni list – original i kopija ( može i dokumenti iz sustava e-građanin) 
 • uplatnicu za troškove upisa u iznosu od 480,00 kn
 • preporuka jednog sveučilišna profesora ako je prosjek ocjena manji od 3,5
 • kopiju osobne iskaznice
 • 1 fotografiju

 

3. Razredbeni postupak

Izbor pristupnika za upis na diplomski sveučilišni studij obavlja se putem razredbenog postupka.

Razredbeni postupak obuhvaća predaju prijava te formiranje rang liste prema uspjehu na preddiplomskom studiju.

Lista kandidata koji su stekli pravo upisa na diplomski sveučilišni studij bit će objavljena najkasnije do

 

25. rujna 2015. godine u 17 sati na web stranicama Fakulteta.

Rang lista diplomskog studija formirat će se po studijskim programima

 

Molimo Vas da sa puno pažnje odaberete željene studijske programe na prijavi za upis, jer će se studente raspoređivati na studijske programe, koje su naveli u prijavama, a u skladu s prosjekom ocjena studenata i određenim kvotama po pojedinim smjerovima.

 

4. Upisi

Upisi pristupnika na diplomski sveučilišni studij provest će se 

28.,29. i 30 rujna 2015. godine od 9 sati prema rasporedu:

REDOVNI STUDENTI       – 28. rujna 2015. u 9 sati dvorana br. 1

IZVANREDNI STUDENTI  – 29. rujna 2015. u 9 sati dvorana br. 7 (Financijski menadžment, Marketing)

IZVANREDNI STUDENTI  – 30. rujna 2015. u 9 sati dvorana br. 7 (Menadžment, Poduzetništvo, Poslovna informatika, Ekonomska politika i regionalni razvitak, Trgovina i logistika)

 Svi studenti plaćaju:

 • troškove upisnih materijala, X-ice i za studentske projekte u iznosu od 480,00 kn

Izvanredni studenti plaćaju troškove školarine u iznosu od 5.500,00 kn.

Troškovi upisa, upisnih materijala i indeksa, troškovi izrade x-ica i troškovi školarine, uplaćuju se na žiro račun:

Uplate izvršiti na žiro račun Fakulteta broj: IBAN HR4325000091102013376 na odvojenim uplatnicama. Model: 67, Poziv na broj je OIB studenta. U opisu plaćanja treba navesti godinu i vrsta studija (redovan/izvanredni).

Studenti školarinu mogu platiti odjednom, uplatom cijelog iznosa na žiro račun Fakulteta (prilikom upisa potrebno je donijeti potvrdu o uplati) ili na 2-12 rata, preko sljedećih kartica: Diners Club kartica, Visa Classic Hypo Alpe Adria banke, American Express i Maestro i Visa kartica tekućeg računa PBZ d.d. 

 

Plaćanje karticama će biti na dan upisa u jednoj od dvorana.

Studenti na upis moraju doći osobno zbog odabira izbornih predmeta i slikanja za X-ice koje su obavezne za sve studente (redovne i izvanredne).