Izbornik

Ured za studente i studije - Referada

Radno vrijeme

ZA STUDENTE:

 • radnim danom od 8 do 12 sati
 • utorkom (samo za izvanredne studente)
  od 16 do 18 sati

Lokacija

Prizemlje Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7

UPISI NA DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ EKONOMSKOG FAKULTETA U OSIJEKU U 2019./2020. AKADEMSKOJ GODINI

Ekonomski fakultet u Osijeku u akademskoj 2019/20. godini na prvu godinu diplomskog sveučilišnog studija upisuje 200 redovnih, 200 izvanrednih studenata i 11 stranih studenata (studenti izvan EU). Studenti mogu birati upis između 5 studijskih programa (Ekonomska politika i regionalni razvoj, Financijski menadžment, Marketing, Poduzetnički menadžment i poduzetništvo i Poslovna ekonomija s tri smjera: Menadžment, Poslovna informatika i Trgovina i logistika) te studijskog programa Poduzetnički menadžment i poduzetništvo na engleskom jeziku (samo za izvanredne studente). 

KVOTE ZA DIPLOMSKE STUDIJSKE PROGRAME U 2019/20.

 

EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU

Broj upisnih mjesta u ak. god. 2019./2020.  
Redoviti Izvanredni Strani Ukupno
  studenti studenti državljani
200 200 11 411
Diplomski sveučilišni studij Ekonomska politika i regionalni razvoj 20 0 0 20
Diplomski sveučilišni studij Financijski menadžment 35 50 1 86
Diplomski sveučilišni studij Marketing 35 50 1 86
Diplomski sveučilišni studij Menadžment 30 35 1 66
Diplomski sveučilišni studij Poduzetnički menadžment i poduzetništvo 30 25 1 56
Diplomski sveučilišni studij Poduzetnički menadžment i poduzetništvo-engleski jezik 0 15 5 20
Diplomski sveučilišni studij Poslovna informatika 25 0 1 26
Diplomski sveučilišni studij Trgovina i logistika (Logistički menadžment) 25 25 1 51

 

Diplomski sveučilišni studij mogu upisati studenti, koji su završili preddiplomski sveučilišni ili preddiplomski stručni studij iz područja ekonomije (sveučilišni i stručni prvostupnici) i time ostvarili minimalno 180 ECTS-a uz ispunjenje niže navedenih uvjeta:

 • Studenti, koji su završili preddiplomski sveučilišni studijupisuju se na diplomski studij temeljem prosjeka ocjena na preddiplomskom studiju. Studenti, čiji je prosjek ocjena manji od 3.5 moraju uz dokumentaciju priložiti i preporuku jednog profesora, koji im je predavao na prethodnoj razini studija, koji su završili.
 • Studenti koji su završili preddiplomski stručni studij (iz područja ekonomije)i završili Program razlikovnih obveza, program cjeloživotnog obrazovanja na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, imaju pravo prijaviti se na natječaj za upis na diplomski sveučilišni studij. Njihov prosjek ocjena računa se na temelju ocjena preddiplomskog stručnog studija i ocjena na Programu razlikovnih ispita.

Studenti, koji su završili preddiplomski stručni studij (iz područja ekonomije), bez položenog Programa razlikovnih ispita, ne mogu se prijaviti na natječaj za upis na diplomski studij Ekonomskog fakulteta u Osijeku.

Studenti preddiplomskih stručnih studija (izvan područja ekonomije) ne mogu se prijavljivati na diplomski sveučilišni studij Ekonomskog fakulteta u Osijeku.

PRIJAVE 

Prijava za upise na diplomske sveučilišne studijske programe Ekonomskog fakulteta u Osijeku obavlja se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na diplomske studije (NISpDS) koji se nalazi na mrežnoj stranici www.studij.hr na poveznici Prijava na diplomske studije.

UPISI

Lista kandidata koji su stekli pravo upisa na diplomski sveučilišni studij bit će objavljena
30. rujna 2019. u 14:00 sati (na stranicama NISpDS)

Upisi pristupnika na diplomski sveučilišni studij provest će se

 • IZVANREDNI STUDENTI – 1. listopada 2019. u 11 sati dvorana br. 1
 • REDOVNI STUDENTI – 2. listopada 2019. u 08:30 sati dvorana br. 1

Molimo kandidate za upis da dođu TOČNO NA VRIJEME zbog lakšeg i bržeg provođenja upisa.

Studenti za upis na diplomski studij moraju na dan upisa dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • diplomu o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju ili preddiplomskom stručnom studiju –kopija
 • Studenti koji nisu dobili diplomu i dopunsku ispravu prilažu potvrdu o završetku studija- kopiju
 • uplatnicu za troškove upisa u iznosu od 330,00 kn
 • preporuka jednog sveučilišnog profesora ako je prosjek ocjena manji od 3,5
 • kopiju važeće osobne iskaznice
 • uvjerenje o prebivalištu (u slučaju kad je osobna iskaznica nevažeća ili je u tijeku izrada nove iskaznice)
 • jedna fotografija (3,5×4,5)

Kopije dokumenata koje prilažete ne moraju biti ovjerene od strane javnog bilježnika.

Svi studenti plaćaju troškove upisa u iznosu od 330,00  kn.

Izvanredni studenti plaćaju troškove školarine u iznosu od 5.500,00 kn.

Redovni studenti plaćaju studij u slučaju ako upisuju drugi redovni studij i plaćaju ga tijekom cijelog studija.

Troškovi upisa i troškovi školarine, uplaćuju se na žiro račun Fakulteta broj: IBAN HR4325000091102013376 na odvojenim uplatnicama. Model: 67, Poziv na broj je OIB studenta. U opisu plaćanja treba navesti godinu i vrsta studija (redovan/izvanredni).

Studenti školarinu mogu platiti odjednom, uplatom cijelog iznosa na žiro račun Fakulteta (prilikom upisa potrebno je donijeti potvrdu o uplati) ili na 2-12 rata, preko sljedećih kartica: Diners Club kartica, Visa ClassicAddiko banke, American Express i Maestro i Visa kartica tekućeg računa PBZ d.d.

Plaćanje karticama bit će organizirano na dan i u vrijeme upisa u jednoj od dvorana Ekonomskog fakulteta u Osijeku.

Studenti na upis MORAJU DOĆI OSOBNO zbog odabira izbornih predmeta, i potpisivanja Ugovora o studiranju.

Studentske iskaznice (X-ice) su obavezne za sve studente (redovne i izvanredne). Cijena izdavanja studentske iskaznice (X-ice) u iznosu 50,00 kn nije uračunata u troškove upisa i treba biti uplaćena na posebnoj uplatnici.