Izbornik

Ured za studente i studije - Referada

Radno vrijeme

ZA STUDENTE:

  • radnim danom od 8 do 12 sati
  • utorkom (samo za izvanredne studente)
    od 16 do 18 sati

Lokacija

Prizemlje Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7

UPIS NA 1. GODINU PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA ZA STUDENTE STARIJE OD 25 GODINA U AKADEMSKOJ GODINI 2020./2021.

Pravo upisa imaju osobe koje su:
• upisale neki od studijskih preddiplomskih programa ali ga nisu završili
• starije od 25 godina i koje nisu bile obavezne polagati državnu maturu

NATJEČAJ ZA UPIS OBJAVLJUJE SE NA WEB STRANICAMA FAKULTETA ZA II UPISNI ROK

Broj mjesta za studente starije od 25 godina za:

  • preddiplomski sveučilišni studij: 5 redovnih i 18 izvanrednih studenata,

Prijave kandidata primaju se u Uredu za studente i studije (referadi) Fakulteta ili poštom na adresu Fakulteta (Trg Ljudevita Gaja 7, 31 000 Osijek) s naznakom ”za natječaj za upis”.

Prijave: od 7.7. – 11.9.2020. od 8.00 do 12.00 sati

Dokumentacija potrebna za prijavu:

  • Uplatnica za razredbeni postupak u iznosu od 300,00 kn
  • Upisna prijava (obrazac dostupan na porti fakulteta)
  • Original i kopija svih razrednih svjedodžbi
  • Original i kopija svjedodžbe o završnom ispitu srednje škole (maturalna svjedodžba)

Originali razrednih svjedodžbi i maturalna svjedodžba kandidatima će se vratiti na dan upisa.

Rang lista kandidata koji imaju pravo upisa: 14.9.2020. u 15.00 sati.
(objava na web stranici Fakulteta: www.efos.unios.hr)

Upis kandidata starijih od 25 godina, koji imaju pravo upisa obavit će se:
15.9.2020. od 8.00 do 10.00 sati u Uredu za studente i studije (referadi).