Izbornik

Ured za studente i studije - Referada

Radno vrijeme

ZA STUDENTE:

 • radnim danom od 8 do 12 sati
 • utorkom (samo za izvanredne studente)
  od 16 do 18 sati

Lokacija

Prizemlje Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7

UPIS NA 1. GODINU PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA ZA KANDIDATE HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE U AKADEMSKOJ GODINI 2020./2021.

Pravo upisa u I godinu preddiplomskog sveučilišnog studija u status redovitog studenta imaju Hrvati koji su:
• završili četverogodišnje srednje obrazovanje izvan Republike Hrvatske
• bez polaganja državne mature

NATJEČAJ ZA UPIS OBJAVLJUJE SE NA WEB STRANICAMA FAKULTETA ZA I UPISNI ROK

Broj mjesta za studente Hrvate izvan Republike Hrvatske za:

 • preddiplomski sveučilišni studij: 5 redovnih,

Prijave kandidata primaju se u Uredu za studente i studije (referadi) Fakulteta ili poštom na adresu Fakulteta (Trg Ljudevita Gaja 7, 31 000 Osijek) s naznakom ”za natječaj za upis”.

Prijave: od 1.7. – 6.7.2020. od 8.00 do 12.00 sati

Uz prijavni obrazac kandidati su obvezni priložiti:

 • Uplatnica za razredbeni postupak u iznosu od 300,00 kn
 • Upisna prijava (obrazac dostupan na porti fakulteta)
 • Potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu – verifikaciju dokumentacije obavlja Središnji državni ured za Hrvate izvan RH – te izdaje Potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu
 • Svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole (originalni dokumenti ili ovjerene preslike)
 • Svjedodžbu o maturi ili završnom ispitu (originalni document ili ovjerena preslika)
 • Uvjerenje o priznavanju inozemne srednjoškolske kvalifikacije

Originali razrednih svjedodžbi i maturalna svjedodžba kandidatima će se vratiti na dan upisa.

Rang lista kandidata koji imaju pravo upisa: 6.7.2020. u 15.00 sati.
(objava na web stranici Fakulteta: www.efos.unios.hr)

Upis kandidata, koji su prošli razredbeni postupak obavit će se:

7.7.2020. od 8.00 do 10.00 sati u Uredu za studente i studije (referadi).