Izbornik

Ured za studente i studije - Referada

Radno vrijeme

ZA STUDENTE:

  • radnim danom od 8 do 12 sati
  • utorkom (samo za izvanredne studente)
    od 16 do 18 sati

Lokacija

Prizemlje Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7

Uloga

  • pruža informacije o upisu na Fakultet,
  • provodi upis studenata na Fakultet,
  • izdaje sve pismene potvrde o studentovom statusu, o tijeku studija, prijepise ocjena i slično,
  • prima zahtjeve studenata za prijelaz s drugih visokih učilišta ili drugih studija, zahtjeve za mirovanje akademske godine, za nastavak prekinutog studija, za priznavanje ispita, promjenu statusa, izjednačavanje akademskih i stručnih naziva sukladno Zakonu o akademskim nazivima i akademskom stupnju i slično,
  • daje sve ostale informacije o studiranju na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.