Izbornik

Ured za studente i studije - Referada

Radno vrijeme

ZA STUDENTE:

 • radnim danom od 8 do 12 sati
 • utorkom (samo za izvanredne studente)
  od 16 do 18 sati

Lokacija

Prizemlje Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7

Prijava diplomskog/završnog rada

Obavještavaju se studenti da kod prijave završnog/diplomskog rada moraju donijeti dva uvezana isprintana primjerka Završnog/diplomskog rada i 1 primjerak u elektronskom obliku na CD mediju.

Provjera pred obranu završnog i diplomskog rada

Obavještavamo studente da obrate pažnju na slijedeće uvjete prije obrane završnog i diplomskog rada:

 1. Indeks (moraju biti položeni svi ispiti)
 2. Studomat (moraju biti upisani svi položeni ispiti)
 3. Ocjene i datum polaganja ispita moraju biti u indeksu i studomatu iste
 4. U skriptarnici kupiti i popuniti:
  • Odluku za obranu diplomskog rada,
  • Odluku za obranu završnog ili diplomskog rada
  • Prijavnicu za obranu završnog ili diplomskog rada
  • Donijeti u Studentsku referadu najkasnije 3 dana prije obrane od 9 do 12 sati
 5. Završni ili diplomski rad izraditi u 3 primjerka (dva primjerka spiralno uvezana, a jedan na CD-u koji ostaje u Referadi)