Izbornik

Ured za studente i studije - Referada

Radno vrijeme

ZA STUDENTE:

  • radnim danom od 8 do 12 sati
  • utorkom (samo za izvanredne studente)
    od 16 do 18 sati

Lokacija

Prizemlje Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7

OBAVIJEST O UPISU U 2014/15. AK.GOD. – VIŠE GODINE

STATUS STUDENTA

Studenti upisani na stručne, preddiplomske i diplomske studije prije ak.2010/11. godine imali su pravo završiti studij po programima i uvjetima po kojima su ga upisali ukoliko svladavaju program u zakonskom roku.

 

Studenti upisani u prvu godinu stručnog, preddiplomskog i diplomskog studija ak. god. 2010/11. na dalje, imaju pravo studirati, odnosno završiti studij prema Pravilniku o studijima i studiranju Sveučilišta J.J.Strossmayera Osijek od 15. srpnja 2013. (pročišćeni tekst).

Student može biti:

-redoviti

-izvanredni

-gost student

 

Status redovitog studenta može imati student za vrijeme propisanog trajanja studija, a najviše za vrijeme koje je za trećinu duže od propisanog trajanja studija (dakle ako studij traje 3 godine, status redovitog studenta može trajati najduže četiri godine).

 

STATUS MIROVANJA (redoviti i izvanredni studenti)

Mirovanje statusa (zbog duže bolesti, trudnoće, zbog korištenja rodiljnog i roditeljskog  dopusta, međunarodne razmjene studenata u trajanju dužem od 60 dana (ukoliko na taj način student ne stječe ECTS bodove) se ne uračunava u vrijeme studiranja. U slučaju da u periodu mirovanja statusa redovitog studenta dođe do promjene studijskog programa, student npr. koji ponavlja zbog bolesti prvu godinu mora istu upisati po novom programu.

Student mora najaviti u Studentsku referadu razloge mirovanja i to u roku od 15 dana od nastanka okolnosti za mirovanje obveza ako se radi npr. o korištenju rodiljnih i roditeljskih prava ili o studijskom boravku (pisana zamolba za odobrenje mirovanja s vjerodostojnom dokumentacijom), a kompletnu dokumentaciju priložiti u roku od 30 dana od prestanka razloga za mirovanje također studentskoj referadi gdje se o istom vodi posebna evidencija.

 

Ukoliko student ne najavi razloge za mirovanje obveza u navedenom roku, odnosno ne podnese pisani zahtjev gubi pravo na mirovanje.

Studentu se može odobriti mirovanje obveza na EFOS-u, u trajanju od  jedne studijske godine.

Odluku o odobrenju statusa mirovanja obveza studenta, donosi ovlašteno tijelo Fakulteta.

 

Sve zamolbe vezane za mirovanje obveza studenta predaju se u studentsku referadu do
01. listopada 2014. godine u uredovno vrijeme za studente (od 9 do 12 sati).

 

APSOLVENTI (vrijedi za redovite i izvanredne studente)

Studenti koji ponavljaju završnu nastavnu godinu studija, a nisu imali ponavljanja, mogu upisati godinu u statusu apsolventa (apsolventsku godinu).

Status mirovanja ne ulazi u ponavljanje godine. Plaćaju se troškovi upisa u iznosu od 130,00 kn.

 

VRHUNSKI ŠPORTAŠI (vrijedi za sve studente)

Redoviti student koji ima status vrhunskog športaša ili kategoriziranog športaša može zatražiti od Fakultetskog vijeća da mu odobri svladavanje upisanog studija pod uvjetima utvrđenim za izvanredne studente i s takvim studentom će Fakultet sklopiti poseban ugovor o uvjetima studiranja.

 

IZRAZITO USPJEŠNI STUDENTI

Izrazito uspješan student je onaj koji je sve ispite iz niže studijske godine položio u propisanom roku, koji nije ponavljao godinu i koji ima najmanje prosjek ocjena 4.0 i više. Izrazito uspješni studenti mogu studirati na još jednom sveučilišnom studiju istodobno uz odobrenje Fakultetskog vijeća.

Za stare studente vrijedi odredba starog Pravilnika po kojoj se izrazito uspješnim studentom smatra student koji je sve ispite iz prethodne godine položio s prosjekom ocjena 4,01.

 

NASTAVAK PREKINUTOG STUDIJA (vrijedi za generaciju koja je prvu godinu studija upisala 2010/11.)

Redoviti student koji je prekinuo studij, može studij nastaviti u statusu izvanrednog studenta uz uvjet da se nije studijski program promijenio u obujmu većem od 20%, uz polaganje razlike ispita. Zahtjev za nastavak prekinutog studija s indeksom i dokumentacijom na određenu okolnost zbog koje je studij prekinut podnosi se u Studentsku referadu, a o zahtjevu odlučuje ovlašteno tijelo Fakultetskog vijeća, te o istom donosi Odluku. Prekid studija ne može biti duži od 3 godine.

 

MOBILNOST STUDENATA

Student može upisati pojedine nastavne predmete s istog ili drugih studija Fakulteta ako je Fakultet ponudio te predmete i može upisati izborne predmete koje je ponudila Sastavnica Sveučilišta. Iz tih predmeta ukoliko ih položi, student ostvaruje ECTS bodove koje je odredila Sastavnica na kojoj je student upisao predmet. Predmet koji je student izabrao upisuje u svoj matični indeks, te mu nastavnik svojim potpisom i ocjenom ovjerava ispunjenje obveza na dotičnom predmetu.

 

REDOVITI STUDENTI

Redoviti studenti ne plaćaju studij ukoliko su svoje obveze kod upisa u više studijske godine ispunili u obujmu (55-60 ECTS-a).

Ukoliko su ostvarili uvjete za upis u višu studijsku godinu (dakle od 45 ECTS-a do 54 ECTS-a) plaćaju studij prema linearnom modelu studiranja na našem Sveučilištu (Odluka o linearnom modelu na kraju obavijesti).

Redoviti studenti koji imaju od 24 do 44 ECTS boda mogu upisati ponavljanje godine i plaćaju školarinu prema linearnom modelu studiranja.

Redoviti studenti koji imaju manje od 24 ECTS boda, studij mogu nastaviti u statusu izvanrednog studenta na osobni zahtjev i plaćaju školarinu u iznosu od 5.500,00 kn.

Redoviti studenti koji imaju manje od 24 ECTS boda ili drugi put ponavljaju godinu u ak. god. 2014/15., te na osobni zahtjev prelaze na izvanredan studij, gube pravo na zdravstveno osiguranje. Ovi studenti moraju popuniti obrazac odjave s kojim se moraju javiti u Zavod za zdravstveno osiguranje u roku od 30 dana od dana prestanka redovitog studiranja.

 

Sve zamolbe vezane za prijelaz na izvanredan studij predaju se u studentsku referadu do 01. listopada 2014. godine u uredovno vrijeme za studente (od 9 do 12 sati).

Sukladno Odluci o posebnim naknadama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera troškove upisa u iznosu od 130,00 kn plaćaju svi studenti.

 

IZVANREDNI STUDENTI – UPIS U 2014/15. AK.GOD.

Ukoliko su ostvarili uvjete za upis u višu studijsku godinu (dakle od 45 ECTS-a do 60 ECTS-a) ili upisuju ponavljanje godine plaćaju školarinu u iznosu od 5.500,00 kn.

 

UPISI U VIŠU GODINU STUDIJA

Upisi u višu godinu studija obavljat će se od 1. do 15. listopada 2014. godine. Molim studente da pokažu maksimalnu toleranciju da bismo upise mogli obaviti u što povoljnijim uvjetima.

 

Zamolbe za reguliranje statusa (prijelaz na izvanredni studij, status mirovanja, nastavak studija poslije prekida i sl.) predaju se u studentsku referadu isključivo

                                                  do 01.10.2014.

U roku 24 sata zamolbe će biti riješene i možete ih preuzeti na porti Fakulteta.  Sa riješenim zamolbama ulazite u proceduru upisa.

 

SVI STUDENTI PRI UPISU MORAJU IMATI UPLATNICU ZA TROŠKOVE UPISA, 130,00 KN. I  UPLATNICE ZA ŠKOLARINU (ako plaćaju).

 

Uplate izvršiti na žiro račun Fakulteta broj: IBAN HR4325000091102013376 na odvojenim uplatnicama s naznakom „Upisnina za troškove školarine“ na jednoj uplatnici i na drugoj uplatnici „troškovi upisa“. Poziv na broj je OIB studenta.

Svi studenti moraju prvo obaviti upis na studomatu u zadano vrijeme i tada će biti raspoređeni za upis u Referadi.

Napomena:
Molimo studente da se pridržavaju objavljenih rokova upisa jer

NAKNADNE  UPISE  (IZVAN OVIH ROKOVA) NEĆE BITI MOGUĆE OSTVARITI.

 

UPIS NA STUDOMAT (dvorana 8)

DATUM UPISA (REFERADA)

GODINA STUDIJA KOJA SE UPISUJE/SMJER

PONEDJELJAK
29.09.2014.
(od 11:00-12:00)

SRIJEDA
01.10.2014.

Studenti svih godina kojima su potrebne potvrde za obiteljsku mirovinu i ponavljači I godine R/I

PONEDJELJAK
29.09.2014.
(od 12:00-13:00)

ČETVRTAK
02.10.2014

APSOLVENTI preddiplomskog i diplomskog studija, R/I

PONEDJELJAK
29.09.2014.
(od 13:00-14:00)

PETAK
03.10.2014.

Sve godine  stručnog studija, svi smjerovi, R/I apsolventi stručnog studija i razlikovna godina

UTORAK
30.09.2014.
(od 11:00-12:00)

PONEDJELJAK
06.10.2014.

2. godina preddiplomskog studija: smjer Financijski menadžment, Poduzetništvo i Poslovna informatika R/I

UTORAK
30.09.2014.
(od 12:00-13:00)

UTORAK
07.10.2014.

2. godina preddiplomskog studija: smjer Financijski menadžment, Poduzetništvo i Poslovna informatika R/I

UTORAK
30.09.2014.
(od 13:00-14:00)

ČETVRTAK
09.10.2014.

3. godina preddiplomskog studija: smjer Financijski menadžment i Poduzetništvo;R/I

SRIJEDA
01.10.2014.
(od 11:00-12:00)

PETAK
10.10.2014

3. godina preddiplomskog studija: smjer Menadžment, Poslovna informatika i Marketing;R/I

SRIJEDA
01.10.2014.
(od 12:00-13:00)

PONEDJELJAK
13.10.2014.

2. godina diplomskog studija, smjer: Financijski menadžment i Poduzetništvo;R/I

SRIJEDA
01.10.2014.
(od 13:00-14:00)

UTORAK
14.10.2014.

2. godina diplomskog studija, smjer: Menadžment, Poslovna informatika i Marketing;R/I

SRIJEDA
01.10.2014.
(od 14:00-15:00)

SRIJEDA
15.10.2014.

STATUS MIROVANJA R/I

 

ČETVRTAK
16.10.2014.

PRIJELAZI SA STAROG PROGRAMA NA BOLONJU

 

PETAK
17.10.2014.

PRIJELAZI SA DRUGIH FAKULTETA NA EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU

 

Izbos školarine 2014

 

Obavijest o upisu u PDF formatu