Izbornik

Referada

Radno vrijeme

ZA STUDENTE:

  • radnim danom od 8 do 12 sati
  • utorkom (samo za izvanredne studente)
    od 16 do 18.30 sati

Lokacija

Prizemlje Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7

NATJEČAJ ZA UPIS NA PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ZA STUDENTE STARIJE OD 25 GODINA U AK. GOD. 2016/17.

IMG_8924 za Tw ili FB

Broj slobodnih mjesta u rujanskom roku za studente starije od 25 godina je:
 1 redovni i 17 izvanrednih studenata


Prijave
kandidata primaju se u Studentskoj referadi Fakulteta


Prijave: od 12. 09. – 14. 09. 2016. od 9.00-12.00 sati

Rang lista 14. 09. 2016. u 15.00 sati.

 

Dokumentacija potrebna za prijavu:

  • Uplatnica na 480,00 kn
  • Upisna prijava ( u prilogu ove obavijesti ili na porti fakulteta)
  • Rodni list – original i kopija ili E – rodni list
  • Domovnica – original i kopija ili E – domovnica
  • Original i kopija svih razrednih svjedodžbi:
  • Original i kopija svjedodžbe o završnom ispitu srednje škole (maturalna svjedodžba)

Upis kandidata starijih od 25 godina koji su prošli razredbeni ispit je

15. 09. 2016. od 9.00-11.00 sati u Studentskoj referadi

 

 

Osijek, 25.08.2016.