Izbornik

Ured za studente i studije - Referada

Radno vrijeme

ZA STUDENTE:

  • radnim danom od 8 do 12 sati
  • utorkom (samo za izvanredne studente)
    od 16 do 18 sati

Lokacija

Prizemlje Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7

NATJEČAJ ZA UPIS NA PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ZA STUDENTE STARIJE OD 25 GODINA – SRPANJSKI ROK

1. Rok za prijavu je 17. i 18srpnja 2014. od 09-12 sati u Studentskoj referadi.

Ukupan broj upisnih mjesta je 40, a kandidati će se pri prijavi za upis izjasniti da li se žele upisati u statusu redovitog ili izvanrednog studenta.

 

     Dokumentacija potrebna za prijavu :

  • Uplatnica na 300,00 kn za uvrštenje na Rang listu
  • Upisna prijava (obrazac na porti fakulteta)
  • Rodni list – original
  • Domovnica – original
  • Original i kopija svih razrednih svjedodžbi:
  • Original i kopija svjedodžbe o završnom ispitu srednje škole (maturalna svjedodžba)

 

2. Rang lista za upis studenata biti će objavljena 18. srpnja 2014. u 16:00 sati.

 

3. Upisi će se održati 22. srpnja u 8:00 sati. u dvorani br.2 po uputama za izvanredni         
    preddiplomski sveučilišni studij.