Izbornik

Ured za studente i studije - Referada

Radno vrijeme

ZA STUDENTE:

 • radnim danom od 8 do 12 sati
 • utorkom (samo za izvanredne studente)
  od 16 do 18 sati

Lokacija

Prizemlje Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7

NATJEČAJ ZA UPIS NA PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI I STRUČNI STUDIJ ZA STUDENTE STARIJE OD 25 GODINA U AK. GOD. 2018/19.

Pravo upisa imaju osobe koje su:
• upisali neki od studijskih preddiplomskih programa ali ga nisu završili
• stariji od 25 godina i nisu bili obavezni polagati državnu maturu

NATJEČAJ ZA UPIS OBJAVLJUJE SE NA WEB STRANICAMA FAKULTETA ZA

I UPISNI ROK

Broj mjesta za studente starije od 25 godina za:

 • preddiplomski sveučilišni studij: 5 redovnih i 20 izvanrednih studenata,
 • preddiplomski stručni studij Trgovina: 5 izvanrednih studenata
 • preddiplomski stručni studij Računovodstvo: 5 izvanrednih studenata

Prijave kandidata primaju se u Studentskoj referadi Fakulteta

Prijave: od 2. 07. – 5. 07. 2018. od 9:00 do 12:00 sati

Dokumentacija potrebna za prijavu :

 • Uplatnica na 300,00 kn
 • Upisna prijava (na porti fakulteta)
 • Original i kopija svih razrednih svjedodžbi:
 • Original i kopija svjedodžbe o završnom ispitu srednje škole (maturalna svjedodžba)

Originali razrednih svjedodžbi i maturalna svjedodžba kandidatima će se vratiti na dan upisa.

Lista kandidata koji imaju pravo upisa: 5. 07. 2018. u 15:00 sati.

Upis kandidata starijih od 25 godina koji imaju pravo upisa

06.07. 2018. od 9:00 do 10:00 sati u Studentskoj referadi.