Izbornik

Ured za studente i studije - Referada

Radno vrijeme

ZA STUDENTE:

  • radnim danom od 8 do 12 sati
  • utorkom (samo za izvanredne studente)
    od 16 do 18 sati

Lokacija

Prizemlje Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7

NATJEČAJ ZA UPIS NA PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI I STRUČNI STUDIJ ZA STUDENTE STARIJE OD 25 GODINA U AK.GOD. 2017/18.

Pravo upisa imaju osobe koje su:
• upisali neki od studijskih preddiplomskih programa ali ga nisu završili
• stariji od 25 godina i nisu bili obavezni polagati državnu maturu

NATJEČAJ ZA UPIS OBJAVLJUJE SE NA WEB STRANICAMA FAKULTETA ZA:

I UPISNI ROK – OD 3. DO 7. SRPNJA 2017.

Broj mjesta za studente starije od 25 godina je:

na preddiplomskom sveučilišnom studiju: 5 redovnih i 20 izvanrednih studenata,
na preddiplomskom stručnom studiju Trgovina: 5 izvanrednih studenata
na preddiplomskom stručnom studiju Računovodstvo: 5 izvanrednih studenata

 

Prijave kandidata primaju se u Studentskoj referadi Fakulteta

Prijave: od 3. 07. – 7. 07. 2017. od 9.00-12.00 sati

Rang lista 10. 07. 2017. u 15.00 sati.

Dokumentacija potrebna za prijavu :

  • Uplatnica na 480,00 kn
  • Upisna prijava ( u prilogu ove obavijesti ili na porti fakulteta)
  • Rodni list – original i kopija ili E – rodni list
  • Domovnica – original i kopija ili E – domovnica
  • Original i kopija svih razrednih svjedodžbi:
  • Original i kopija svjedodžbe o završnom ispitu srednje škole (maturalna svjedodžba)

Upis kandidata starijih od 25 godina koji su prošli razredbeni ispit je

11. i 12. 07. 2017. od 9.00-11.00 sati u Studentskoj referadi po rasporedu koji će biti objavljen sa rang listom kandidata za upis.

 

Osijek, 27.06.2017.