Izbornik

Ured za studente i studije - Referada

Radno vrijeme

ZA STUDENTE:

  • radnim danom od 8 do 12 sati
  • utorkom (samo za izvanredne studente)
    od 16 do 18 sati

Lokacija

Prizemlje Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7

II. upisni rok za upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj 2022./2023. godini

Prijave za II. upisni rok za upis studenta u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj 2022./2023. godini na Ekonomskom fakultetu u Osijeku moguće je obaviti 10., 11. i 12. listopada 2022. godine u Uredu za studente i studije (referada) od 9:00 sati do 12:00 sati.

Upisna mjesta po pojedinim diplomskim sveučilišnim studijima i smjerovima se nalaze u tablici ispod:

diplomski sveučilišni studiji redoviti studenti izvanredni studenti
Financijski menadžment 10 9
Marketing 9 19
Poduzetnički menadžment i poduzetništvo 7 16
Poslovna ekonomija; smjer: Menadžment 20 19
Poslovna ekonomija; smjer: Logistički menadžment 7 19
Poslovna ekonomija; smjer: Poslovna informatika 6

 

Prijave za upis

Kandidati za prijavu za upis na diplomske sveučilišne studije na Ekonomskom fakultetu u Osijeku trebaju dostaviti slijedeće dokumente:

– dopunska isprava o studiju na hrvatskom jeziku (kopija) ili ovjereni prijepis ocjena sa završenog preddiplomskog studija,

– diploma završenog preddiplomskog studija (kopija) ili potvrda o stečenom akademskom nazivu (kopija) – kopija važeće osobne iskaznice ili potvrda o prebivalištu

Konačne rang liste kandidata kojima je odobren upis na diplomske sveučilišne studije biti će objavljen na službenim internetskim stranicama Ekonomskog fakulteta u Osijeku u srijedu, 12. listopada 2022. do 15:00 sati.

Upis studenta u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija će biti organiziran 13. listopada 2022. godine u 9:00 sati u Uredu za studente i studije (referada).

Odgovore na sva dodatna pitanja možete dobiti svakim radnim danom od 08:00 sati do 15:00 sati putem telefonskih brojeva 031/224 421 i 031/224 427