Menu

Office for students and studies

Working hours

FOR STUDENTS:

 • Monday - Friday from 8am - 12am
 • Tuesday from 4pm - 6pm

Location

Ground floor of the Faculty of Economics in Osijek, Gajev Square 7

News for students

Obavještavaju se studenti da kod prijave završnog/diplomskog rada moraju donijeti dva uvezana isprintana primjerka Završnog/diplomskog rada i 1 primjerak u elektronskom obliku na CD mediju.

Provjera pred obranu završnog i diplomskog rada

Obavještavamo studente da obrate pažnju na slijedeće uvjete prije obrane završnog i diplomskog rada:

 1. Indeks (moraju biti položeni svi ispiti)
 2. Studomat (moraju biti upisani svi položeni ispiti)
 3. Ocjene i datum polaganja ispita moraju biti u indeksu i studomatu iste
 4. U skriptarnici kupiti i popuniti:
  • Odluku za obranu diplomskog rada,
  • Odluku za obranu završnog ili diplomskog rada
  • Prijavnicu za obranu završnog ili diplomskog rada
  • Donijeti u Studentsku referadu najkasnije 3 dana prije obrane od 9 do 12 sati
 5. Završni ili diplomski rad izraditi u 3 primjerka (dva primjerka spiralno uvezana, a jedan na CD-u koji ostaje u Referadi)