Izbornik

Referada

Radno vrijeme

ZA STUDENTE:

 • radnim danom od 8 do 12 sati
 • utorkom (samo za izvanredne studente)
  od 16 do 18.30 sati

Lokacija

Prizemlje Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7

DRUGI UPISNI ROK – JESENJSKI ROK

UPISI U I. GODINU PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA 2014/15.

PRAVO NA UPIS

Pravo na upis imaju osobe koje su položile državnu maturu i nalaze se na listi za upis na Ekonomski fakultet u Osijeku.

Fakultet će od Središnjeg prijavnog ureda dobiti rang listu kandidata koje će upisati na :

 • preddiplomske sveučilišne studije

 

DOKUMENTI ZA UPIS

Za upis se prilažu izvorni dokumenti i ostalo kako slijedi:

 • Svjedodžba o položenoj državnoj maturi (original i kopija)
 • domovnica – original ili ovjerena preslika
 • rodni list – original ili ovjerena preslika
 • uvjerenje o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice
 • dvije fotografije (3.5×4.5)
 • ostale dokumente kandidat će uzeti na Fakultetu (indeks, matični list, prijavni list, upisni list, upitnik za studenta, obrazac za športaše i obrazac za invalide)

 

VISINA TROŠKOVA STUDIRANJA I TROŠKOVI UPISA NA STUDIJ

 • Redoviti studenti ne plaćaju troškove studiranja pri upisu u prvu studijsku godinu, ako upisuju 1. godinu prvi put.
  Redoviti studenti dužni su platiti troškove studiranja u iznosu od 5.500,00 kuna ako su već iskoristili pravo besplatnog prvog upisa na studij.
 • Izvanredni studenti plaćaju troškove studiranja u iznosu od 5.500,00 kuna.

 

Svaki kandidat koji se upisuje plaća:

 • troškove upisa i upisnih materijala 300,00 kn
 • troškovi izrade X-ice (cijena 60,00)

Studentski zbor Ekonomskog fakulteta će ponuditi studentima pristupnicu za Studentski zbor u iznosu od 20,00 kn.

Troškovi studiranja (upisnina za izvanredne studente) i troškovi upisa (za redovite i izvanredne studente) uplaćuju se isključivo na žiro račun Fakulteta broj: 

IBAN HR4325000091102013376 na odvojenim uplatnicama s naznakom „Upisnina za izvanredni studij – l.god.“ na jednoj uplatnici i na drugoj uplatnici „troškovi upisa“. Poziv na broj je OIB studenta.

Troškovi studiranja (upisnina za izvanredne studente) i troškovi upisa (za redovite i izvanredne studente) se plaćaju u jednom obroku i uplatnice se moraju donijeti na dan upisa.

Troškovi izrade X-ice uplaćuju se na odvojenoj uplatnici na žiro račun Fakulteta.

Studenti moraju kupiti indeks. Cijena indeksa je 150,00 kn i indeks će moći kupiti u dvorani Fakulteta u kojoj se vrši 1. dio postupka upisa.

  

RASPORED UPISA:

Upisi će se provoditi na slijedeći način:

Upisi za preddiplomske sveučilište studije (REDOVNI I IZVANREDNI STUDENTI) će se obaviti:

 

–        22. rujna 2014. godine u 8:00 sati, dvorana br 4.

 

KANDIDATI NA UPIS MORAJU DOĆI U TOČNO ODREĐENO VRIJEME.

 

KANDIDAT KOJI NE ISKORISTI PRAVO UPISA U ROKU U KOJEM JE TO PRAVO STEKAO, GUBI PRAVO UPISA.

 

Sve ostale obavijesti o upisima mogu se dobiti u Studentskoj referadi u Osijeku i na Internet stranici Ekonomskog fakulteta u Osijeku.