Izbornik

Razvojna ekonomija

Razina studija

  • Diplomski studij
  • Prvi semestar
  • 5 ECTS bodova

Ispit

Sukladno naputku na predavanjima, ispitu iz Razvojne ekonomije moguće je pristupiti samo nakon ispunjene seminarske obveze. Studenti koji nisu izložili prezentaciju, dužni su napisati seminarski rad na temu koju dogovore s profesorom. Seminar mora biti pozitivno ocijenjen PRIJE pristupanja... više

Nastava iz Razvojne ekonomije

U petak, 09. 10. 2015. nema nastave iz Razvojne ekonomije. Nastava počinje u četvrtak, 15. 10. 2015. prema... više