Izbornik

Ured za karijerno savjetovanje i razvoj karijera

Kontakt

e-mail: karijere@efos.hr
telefon: 031/224-421
Ekonomski fakultet u Osijeku
Trg Ljudevita Gaja 7, Osijek

Volontiranje

Volonterstvo se danas prepoznaje kao značajan alat za stjecanje iskustava, znanja, vještina i temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje. Radno iskustvo i raznolike kompetencije stečene volontiranjem povećavaju zapošljivost, potiču mobilnost, te utječu na povećanja građanske odgovornosti pojedinaca.

Poticanjem volonterskog rada Ekonomski fakultet u Osijeku želi pomoći studentima u stjecanju iskustva u rješavanju problema u stvarnom svijetu, te ih naučiti da prepoznaju prilike i budu proaktivni, što su važne komponente poduzetničkog ponašanja svakog pojedinca.

Upis u volontersku bazu ne znači da volonteri EFOS-a moraju sudjelovati u svim projektima koji se održavaju, već u onima koji odgovaraju njihovim sklonostima i vremenu volontiranja.

Od volontera EFOS-a se očekuje:

 • predanost volonterskim aktivnostima,
 • odgovornost i pouzdanost,
 • angažman prema vlastitim mogućnostima,
 • timski rad.

Što volontiranje omogućuje studentima EFOS-a?

 • razvijanje organizacijskih i komunikacijskih vještina kroz timski rad
 • unaprjeđivanje vlastitih kompetencija
 • efikasno ispunjavanje slobodnog vremena
 • praćenje volonterskih sati
  • upis volonterskih sati u volontersku knjižicu
  • konkuriranje za dekanovu nagradu za volontiranje

Postupak prijave

Postupak prijave

Volonterske mogućnosti na događajima koje organizira Ekonomski fakultet u Osijeku i ovjerava volonterskim knjižicama potpisom dekana:

Domaće i međunarodne stručne i znanstvene konferencije, Znanstveni forumi, Alumni događaji, Kreativna riznica, paneli i okrugli stolovi, Big brother and sister (Dječji dom Klasje) i prema potrebi ostali programi i događanja u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Osijek