Izbornik

RAZVOJ KARIJERA

Kontakt

e-mail: karijere@efos.hr
telefon: 031/224-421
Ekonomski fakultet u Osijeku
Trg Ljudevita Gaja 7, Osijek

Partnerstva

  1. Hrvatska udruga poslodavaca
  2. Centar za poduzetništvo
  3. CEPOR – Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva
  4. Hrvatska gospodarska komora