Izbornik

Razmišljaš o studiju ekonomije? Upiši Ekonomski fakultet u Osijeku!

S obzirom da čitaš ovaj tekst, pretpostavit ćemo da razmišljaš o studiju ekonomije i poslovne ekonomije, a kako bismo ti olakšali neizmjerno važnu odluku o odabiru željenog fakulteta, pripremili smo brošuru u kojoj možeš pročitati sve najvažnije informacije o EFOS-u i upisima.

Tu ćeš također pronaći uvjete upisa, mogućnosti za stjecanje znanja i ostvarivanje vlastitih interesa koje studij nudi te se upoznati s kolegijima s kojima ćeš se susresti na svom prijediplomskom putovanju.

Poprilično dobru sliku o tome što, kako i zašto radimo dobit ćeš i na našim društvenim mrežama pa te pozivamo da nas zapratiš na Instagramu i Facebooku.

Ekonomija i poslovna ekonomija

Ekonomski fakultet u Osijeku jedna je od najstarijih visokoobrazovnih institucija u Osijeku i cijeloj Slavoniji i Baranji, a bio je i okosnica osnutka Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Osnovan je 1961. godine, kao nastavak aktivnosti Centra za ekonomski studij zagrebačkog sveučilišta, a uz veliku podršku tadašnje poslovne zajednice, gospodarske komore te institucija lokalne i regionalne vlasti. 

Ta „regionalna” utemeljenost odredila je od samoga početka i profil Fakulteta: u znanstveno-istraživačkom radu usmjeravanjem na probleme regionalnog razvoja, poduzetništva i razvoja poduzeća, a u obrazovnim programima usmjerenoga na upravljanje i razvoj poduzeća, u svim funkcijama i aspektima, te na problematiku poduzetništva (pokretanje poduzetničkih pothvata, ali i razvoj poduzetnih pojedinaca). 

Razvojem i pokretanjem jedinstvenog sveučilišnog prijediplomskog studija Ekonomije i poslovne ekonomije (koji je u pokrenut prema novom programu od akademske 2021./2022. godine), Fakultet nastoji pratiti obrazovne trendove u svijetu, odgovoriti na dinamičnost vremena u kojem živimo i pružiti studentima kompetencije za osobni i profesionalni razvoj s ciljem jačanja njihove zapošljivosti.

Po završetku sveučilišnog prijediplomskog studija, student može nastaviti svoje obrazovanje na sveučilišnom diplomskom studiju Poslovne ekonomije birajući jedan od sljedećih smjerova: Financijski menadžment, Marketing, Poduzetništvo i inovativnost, Menadžment, Poslovna informatika, Upravljanje opskrbnim lancima ili može upisati diplomski studij Primijenjene ekonomije. Naše diplomske studije izmijenili smo sukladno trendovima i zahtjevima tržišta rada te će od iduće godine studenti će upisati studije prema novom programu.

O studijskom programu:

 • Naziv studija: Sveučilišni prijediplomski studij Ekonomija i poslovna ekonomija
 • Nositelj/izvođač studija: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7, 31000 Osijek
 • Tip i razina studijskog programa: Sveučilišni prijediplomski studij
 • Akademska titula: Sveučilišni/a prvostupnik/ca ekonomije (bacc.oec.)
 • Trajanje: 3 godine (6 semestara)
 • Struktura i ECTS bodovi: 180 ECTS bodova (154 ECTS obvezni kolegiji, 20 ECTS izborne obveze i 6 ECTS završni rad)
 • Jezik: Hrvatski jezik, uz mogućnost izvođenja kolegija na engleskom jeziku

Zašto upisati sveučilišni prijediplomski studij Ekonomije i poslovne ekonomije?

 • Studij pruža relevantna i aktualna znanja potrebna za snalaženje u globalnom okruženju
 • Studij osigurava mobilnost studenata – u Hrvatskoj, Europskoj uniji, ali i cijelom svijetu
 • Studij je orijentiran razvoju vještina studenata
 • Suradnja s dionicima iz okruženja, posebice s poslovnom zajednicom
 • Izvannastavne aktivnosti – studentske udruge, Festival znanosti, Europski EFOS tjedan, Globalni tjedan poduzetništva, Kreativna riznica, Pravno-ekonomska klinika i sl.
 • Akademska i profesionalna podrška kroz kontinuirani rad stručnih službi, predstavnike studenata poput studentskog pravobranitelja, kroz studente koji obnašaju funkcije u tijelima Sveučilišta/Fakulteta te kroz mentorski sustav

Uvjeti upisa

Sveučilišni prijediplomski studij na Ekonomskom fakultetu u Osijeku mogu upisati osobe koje su završile četverogodišnju srednju školu i koje su položile državnu maturu, pri čemu se vrednuju obavezni predmeti B razine (hrvatski jezik, matematika i strani jezik). 

Uz navedene predmete, jednaku ulogu pri upisu na Ekonomski fakultet ima i prosjek ocjena stečen po završetku srednje škole. Komponente državne mature su eliminatorne, što znači da ukoliko kandidat ne ostvari minimalni postotak za pojedini predmet neće se naći na listama za upis na Ekonomski fakultet u Osijeku.

 • Komponenta – posebna postignuća (prosjek ocjena srednje škole) nije eliminatorna – ukoliko kandidat ima manji prosjek ocjena od 3.5, na ovoj će komponenti imati 0 bodova, ali će se naći na rang listi za upis na Ekonomski fakultet u Osijeku. Potreban broj bodova za upis može nadoknaditi ostvarenim bodovima na državnoj maturi. 
 • Redoviti su oni studenti koji studiraju prema programu koji se temelji na punoj nastavnoj satnici (puno radno vrijeme). 
 • Izvanredni studenti su oni koji obrazovni program pohađaju uz rad ili drugu aktivnost koja traži posebno prilagođene termine i načine izvođenja studija u skladu s izvedbenim planom nastave. Troškove takvog studija u cijelosti snosi sam student. Odluku o visini školarine donosi Senat Sveučilišta.

Struktura studija

Nastava na sveučilišnom prijediplomskom studiju Ekonomija i poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu u Osijeku izvodi se kroz 6 semestara te se sastoji od ukupno 38 obveznih kolegija koji nose 154 ECTS boda, 20 ECTS bodova izbornih obveza i završnog rada koji nosi 6 ECTS bodova. 

Izborne obveze u minimalnom iznosu od 20 ECTS bodova (moguća je kombinacija svih navedenih načina uz uvjet ostvarenja minimalno 20 ECTS bodova) studenti mogu izvršiti kroz:

 • izborne kolegije iz popisa ponuđenih kolegija
 • koji su dio ovog programa
 • sveučilišne izborne kolegije
 • odrađivanje stručne prakse uz opterećenje od 5 ECTS bodova
 • priznavanje djela ili svih ECTS bodova temeljem studentske
 • razmjene (unutar sveučilišta, nacionalno ili međunarodno)

Nakon završetka prijediplomskog studija, svoje obrazovanje student može nastaviti na sveučilišnom diplomskom studiju na Ekonomskom fakultetu u Osijeku birajući jedan od smjerova ovisno o razvijenim afinitetima studenta.

Sretno i – vidimo se na upisu!

p.s. Sve informacije i popis kolegija nalaze se u našoj brošuri o prijediplomskom studiju.

EFOS na društvenim mrežama